Senat: komisja głosowała za przyjęciem bez poprawek tzw. ustawy antytytoniowej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 13 marca 2019 13:45

Senacka komisja zdrowia opowiedziała się w środę (13 marca) za przyjęciem bez poprawek nowelizacji tzw. ustawy antytytoniowej, wprowadzającej m.in. zabezpieczenia służące do śledzenia pochodzenia i dystrybucji papierosów.

Senat: komisja głosowała  za przyjęciem bez poprawek tzw. ustawy antytytoniowej
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król wskazywał na posiedzeniu komisji, że nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wiąże się z koniecznością implementacji do 20 maja 2019 r. przepisów unijnych dotyczących "zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży produktów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych dotyczących śledzenia ich ruchu i pochodzenia".

Zadaniem tych przepisów, jak akcentował, jest ograniczenie w Unii Europejskiej obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi.

Nowelizacja zakłada, że producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie, czy pochodzą one z legalnego źródła. System Track&Trace wymaga, aby każda paczka papierosów miała swój kod i była rejestrowana podczas transportu, w dostawach do hurtowni, a następnie do punktów sprzedaży.

- Zgodnie z przepisami dyrektywy we wstępnym okresie, tj. do maja 2024 r., objęte systemem śledzenia ruchu i pochodzenia oraz opatrzone odpowiednimi zabezpieczeniami będą tylko papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania. Dzięki temu przed wprowadzeniem sytemu śledzenia ruchu i pochodzenia w stosunku do innych wyrobów tytoniowych ich producenci będą mogli skorzystać ze zdobytych w najbliższych latach doświadczeń - wskazał Król.

W noweli dostosowano ponadto polskie przepisy do regulacji unijnych przez uszczegółowienie zadań realizowanych przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Uregulowano m.in. sposób komunikacji i współpracy Inspektora ds. Substancji Chemicznych z organami państw trzecich, organami państw członkowskich UE oraz instytucjami unijnymi, a także organizacjami międzynarodowymi. Inspektor będzie mógł przekazywać informacje podmiotom zagranicznym drogą elektroniczną.

W regulacji przesądzono, że Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie miała prawo poboru próbek papierosów w miejscach ich produkcji. Obecnie są one pobierane przez producentów, czyli przez podmioty kontrolowane, co - zdaniem resortu zdrowia - rodzi wątpliwości dotyczące przestrzegania przez nich norm jakościowych. Po zmianach próbki będą pobierane przez sześciu państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, którzy mają w swojej właściwości miejscowej przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją papierosów.

- Oczekiwanym efektem rozwiązań będzie zwiększenie skuteczności działań ukierunkowanych na zapewnienie, że do obrotu będą wprowadzane jedynie legalne wyroby tytoniowe i wyroby powiązane, jakimi są papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i wyroby ziołowe spełniające odpowiednie wymagania ustawy - mówił Zbigniew Król.

Pytany, czy w związku z wprowadzeniem systemu znakowania papierowy podrożeją, wiceminister stwierdził, że należy domniemywać, że koszty związane z obsługą, które nie będą wielkie, kilka groszy na paczce, zostaną przeniesione na klienta. Dodał, że być może producenci będą ponosili część tych kosztów, ale - jak ocenił to rynek musi wyregulować.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum