Sejmowa komisja zdrowia opiniowała poprawki do tzw. pakietu kolejkowego

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 21 lipca 2014 23:44

Sejmowa komisja zdrowia opiniowała w poniedziałek (21 lipca) wieczorem poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania do projektów ustaw wchodzących w skład tzw. pakietu kolejkowego oraz pakietu onkologicznego. Komisja negatywnie odniosła się do wszystkich poprawek klubu PiS.

Komisja opiniowała w sumie ponad dwadzieścia poprawek, w większości zgłoszonych przez klub Prawa i Sprawiedliwości.

Klub PiS proponował m.in., aby w skład Rady ds. Taryfikacji, która ma zajmować się wyceną świadczeń, wchodzili także przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jak mówił Tomasz Latos (PiS), przedstawiciele samorządów zawodowych powinni być członkami takiej rady.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekonywał, że określona grupa medyczna nie powinna brać udziału w wycenie świadczeń medycznych. Dodał, że członkowie ci nie tylko przyglądaliby się decyzjom rady, ale decydowali ws. wyceny. Komisja oceniła poprawkę negatywnie.

Także propozycje klubu PiS, aby przedstawiciele tych dwóch samorządów zawodowych wchodzili w skład wojewódzkich Rad ds. Potrzeb Zdrowotnych, a także Rady centrali NFZ oraz rad oddziałów NFZ nie spotkały się z pozytywną opinią komisji.

Kolejna poprawka klubu PiS dotyczyła skreślenia artykułu wprowadzającego skierowania do okulisty i dermatologa. Jednak i ta poprawka została przez komisję negatywnie zaopiniowana. Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka także przekonywała posłów do usunięcia tego zapisu, ponieważ - jak mówiła - lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są już wystarczająco obciążeni. - Wprowadzenie skierowań do okulisty i dermatologa spowoduje, że lekarze POZ będą dodatkowo obciążeni wypisywaniem skierowań do kolejnych specjalistów - wskazała.

PiS proponował ponadto, aby umowy z zakresu POZ były podpisywane na okres "dowolny" a nie bezterminowo - jak przewidziano w projekcie noweli ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Minister zdrowia podkreślił jednak, że "taka dowolność nie stanowiłaby gwarancji bezpieczeństwa dla pacjentów".

Komisja pozytywnie z kolei odniosła się do poprawki zgłoszonej przez klub PO, która określa kryteria, jakimi ma kierować się dyrektor oddziału NFZ sporządzając plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej do czasu ogłoszenia pierwszych regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego.

Do projektu dotyczącego konsultantów w ochronie zdrowia klub PiS proponował sześć poprawek. Jak mówił Latos, projekt przewiduje, że minister może, ale nie musi - jak obecnie - zwrócić się o opinię o kandydacie do towarzystw naukowych lub samorządów zawodowych. PiS proponował wykreślenie tych zapisów z projektu. Jednak komisja wszystkie poprawki do tej ustawy zaopiniowała negatywnie.

Z kolei do projektu nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zgłoszone zostały trzy poprawki. Zgodnie z projektem od 2016 r. część pielęgniarek będzie miała prawo przepisywania pacjentom niektórych leków; pielęgniarki z tytułem magistra - samodzielnie, z tytułem licencjata - na zlecenie lekarza. Pielęgniarki te zyskałyby też możliwość kierowania pacjentów na niektóre badania diagnostyczne. Takich uprawnień nie miałaby pielęgniarki ze średnim wykształceniem.

Klub PSL zaproponował, aby wszystkie pielęgniarki i położne, bez względu na stopień wykształcenia, mogły kierować pacjentów na badania diagnostyczne określone przez ministra zdrowia, a te, które mają dyplom magistra lub specjalizacje - mogły samodzielnie ordynować leki. Komisja jednak nie poparła tych propozycji. Pozytywnie natomiast zaopiniowano poprawkę klubu PO, która przewiduje, że pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty, nawet jeżeli mają tylko średnie wykształcenie, będą mogły kierować pacjentów na niektóre badania diagnostyczne.

We wtorek (22 lipca) rano w Sejmie odbędzie się trzecie czytanie i głosowanie nad trzema projektami ustaw.

Nowe przepisy zakładają zniesienie limitów w onkologii, ale tylko tam, gdzie dotrzymane będą terminy diagnostyki i leczenia oraz zapewniona będzie odpowiednia jakość. Wzmocniona ma być rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu otrzyma Kartę Pacjenta Onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Pacjent będzie miał też przydzielonego koordynatora leczenia.

Zmiany mają pozwolić na lepszy dostęp do specjalistów. Świadczeniodawcy mają co tydzień przekazywać do NFZ informację o pierwszym wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać udzielone. Będą także mieli obowiązek prowadzenia list oczekujących w formie elektronicznej. Wprowadzony będzie mechanizm finansowania "porady receptowej", ponieważ wiele wizyt odbywa się wyłącznie w celu przedłużenia recepty.

Położony ma być nacisk na leczenie ambulatoryjne, jednodniowe, które jest najbardziej komfortowe dla pacjenta. Leczenie szpitalne ma być prowadzone tylko w przypadkach, w których jest to konieczne, a nie "korzystne organizacyjnie".

Zmienić ma się także rola NFZ; wycena z NFZ przeniesiona zostanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Wzmocniona ma zostać rola konsultantów krajowych, m.in. poprzez większą współpracę z konsultantami wojewódzkimi.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum