PAP/Rynek Zdrowia | 22-10-2020 09:31

Sejm wznowił obrady. Planowane drugie czytanie projektu dot. walki z epidemią

W czwartek o godz. 9 Sejm wznowił posiedzenie. Zaplanowano drugie czytanie projektu dotyczącego walki z epidemią koronawirusa, planowane jest też głosowanie. Sejm ma ponadto przeprowadzić głosowanie w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.

Planowane jest drugie czytanie projektu i głosowanie Fot. Twitter

W czwartek w nocy, po ponad jedenastu godzinach obrad, sejmowa komisja zdrowia zakończyła prace nad czterema poselskimi projektami - autorstwa KO, Lewicy, PiS oraz PSL - związanymi z walką z epidemią. Za wiodący uznała projekt PiS dotyczący zmian w kilku ustawach w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Projekt ten zakłada m.in. wyłączenie medyków z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii, podwyższenie ich wynagrodzeń i ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza UE. Komisja przyjęła kilkadziesiąt poprawek do projektu m.in. zakładającą, że nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa w sklepie będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

Inna zaakceptowana przez komisję poprawka mówi, że żołnierze, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także Służby Więziennej, delegowani do zadań przy epidemii, będą mieli prawo do 100 proc. uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji. Już wcześniej projekt przewidywał, że takie prawo zyskają m.in. pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19, i funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Komisja poparła też o wprowadzeniu do projektu zapisu przewidującego, że pełne uposażenie na kwarantannie i w czasie izolacji mieli również strażnicy gminni i miejscy włączeni w zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii.

Komisja przychyliła się do zaproponowanych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania lekarzy spoza UE. Dotychczas proponowano, że prawo wykonywania zawodu - po spełnieniu określonych warunków - będzie można przyznać "cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej". Zgodnie z poprawką taką zgodę będzie można przyznać "osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw Unii Europejskiej".

Komisja poparła też m.in. poprawkę umożliwiającą w okresie ogłoszenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego i ratownika medycznego pielęgniarce sytemu, która nie ma 5-letniego doświadczenia - natomiast pozostaje bezwzględny wymóg posiadania właściwego wykształcenia i prawa wykonywania zawodu".

Na godz. 11 zaplanowano blok głosowań. Oprócz głosowania nad projektem dotyczącym walki z epidemią koronawirusa, przeprowadzone ma być też głosowanie ws wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.