Sejm przyjął nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ważna też dla uchodźców

Autor: oprac. WOK • Źródło: PAP05 sierpnia 2022 15:03

Sejm przyjął 5 sierpnia nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Regulacja jest też bardzo ważna dla fizjoterapeutów i uchodźców wojennych z Ukrainy.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ważna też dla uchodźców
Obrady Sejmu, 5 sierpnia Fot. PAP/Paweł Supernak
  • Posłowie przegłosowali w piątek, 5 sierpnia zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
  • Celem nowelizacji jest, m.in. uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy osób, które ukończyły kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii
  • Zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych - z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
  • Nowe przepisy umożliwią też leczenie i transportowanie z Ukrainy do Polski osób, które doznały obrażeń w wyniku działań wojennych
  • Należeć do nich mogą obywatele Ukrainy i osoby niebędące obywatelami tego kraju, a walczące po stronie ukraińskiej podczas trwającej wojny

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przyjęta przez Sejm

Przyjęta 5 sierpnia nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. implementację prawa unijnego oraz uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy osób, które ukończyły kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii.

Sejm poparł też w piątek, między innymi poprawki wiceministra zdrowia, senatora Waldemara Kraski. Zmiany umożliwią leczenia i transportowania z Ukrainy do Polski osób, które doznały obrażeń w wyniku działań wojennych. Należeć do nich mogą obywatele Ukrainy i osoby niebędące obywatelami tego kraju, a walczące po stronie ukraińskiej podczas trwającej wojny.

Posłowie przyjęli m.in. poprawkę zaproponowaną przez senackie Biuro Legislacyjne, zmierzającą do upoważnienia wydania rozporządzenia przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem rolnictwa do wyczerpującego określenia wytycznych dotyczących treści rozporządzenia.

Zmiany w minimalnych wymogach kształcenia położnych

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Zmiany te obejmują kwestie odnoszące się do swobody świadczenia usług oraz uznawania na podstawie przepisów koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia.

Zgodnie z nowelizacją zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej - z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Zakłada też zmiany w minimalnych wymogach kształcenia położnych w ramach procedury automatycznego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych. Ponadto oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu będzie można złożyć w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Rezygnacja z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

Nowelizacja wprowadza także rezygnację z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i z Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Jak tłumaczył w czasie prac sejmowych wiceminister zdrowia Piotr Bromber, likwidacja tych egzaminów umożliwi szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty i ratownika medycznego i znacznie przyspieszy wejście na rynek pracy fizjoterapeutów i ratowników medycznych.

W noweli znalazł się też przepis, który ma umożliwić dokonywanie oceny badań klinicznych produktów leczniczych, w tym ich oceny etycznej, do czasu wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz przepisy dające możliwość dla działania w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum