PAP/Rynek Zdrowia | 25-07-2013 18:35

Sejm: projekt ws. odszkodowań dla funkcjonariuszy - do podkomisji

Sejmowa komisja spraw wewnętrznych powołała w czwartek (25 lipca) podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy, który zakłada, że odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu będą jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu m.in. na rodzaj służby.

W przygotowanym przez MSW projekcie, którego odrzucenia chciało PiS, uregulowano kwestie dotyczące odszkodowań z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Przepisy dotyczą funkcjonariuszy siedmiu formacji: policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, BOR, ABW, Agencji Wywiadu i CBA. Projekt odnosi się także do członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy.

Zgodnie z projektem, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu będą jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Odszkodowania nie będą przysługiwały za wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby, chyba że będą związane z podjętą przez funkcjonariusza interwencją.

Autorzy projektu argumentują, że obowiązujące przepisy z 1972 r. znacznie się zdezaktualizowały, m.in. na skutek rozwoju wiedzy medycznej. Dlatego projekt nowej ustawy przewiduje uaktualnienie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą oraz określenie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. Wprowadzone zostają definicje urazu oraz stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszczerbku będzie ustalany w procentach, których suma nie może przekroczyć 100 proc.

W projekcie zmieniono zasady określania jednorazowego odszkodowania. Rekompensata za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie jednakowa dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Zmieni się sposób wyliczenia odszkodowania - zastosowany będzie system wielokrotności. Do tej pory obowiązywały świadczenia określone stałymi kwotami. Co do zasady odszkodowanie będzie wynosić 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Kwota ta w konkretnych, uzasadnionych przypadkach będzie mogła zostać zwiększona.

Autorzy projektu szacują, że odszkodowanie przy orzeczonym 5-procentowym uszczerbku na zdrowiu będzie kształtowało się na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim (obecnie 3,4 tys. zł). Jak podano w uzasadnieniu projektu, przeciętne świadczenia odszkodowawcze w pierwszej połowie ub.r. wynosiły 3,4 tys. zł (policja), 3,8 tys. zł (BOR), 2,7 tys. zł (straż pożarna), 4,8 tys. zł (ABW) i 6,7 tys. zł (CBA).