Sejm: projekt ustawy o mapach potrzeb zdrowotnych trafi do komisji zdrowia

Autorzy: PAP; IB • Źródło: PAP15 kwietnia 2021 11:28

Projekt ustawy o mapach potrzeb zdrowotnych został w czwartek skierowany przez Sejm do komisji zdrowia.

Sejm: projekt ustawy o mapach potrzeb zdrowotnych trafi do komisji zdrowia
Sejm skierował projekt do komisji Fot. Twitter
  • We wtorek komisja zdrowia przyjęła wniosek o odrzucenie tego projektu
  • Jak argumentowali posłowie opozycji, projekt jest niedopracowany i marginalizuje rolę samorządów, a centralizuje system opieki zdrowotnej
  • Zdaniem wnioskodawców projektu, zmiany mają porządkować proces zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia

Sejm w czwartek rano skierował do komisji zdrowia rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Opowiedziało się za tym 227 posłów, 209 było przeciw, a 8 wstrzymało się.

We wtorek komisja zdrowia przyjęła wniosek o odrzucenie tego projektu. Jak argumentowali posłowie opozycji, projekt jest niedopracowany i marginalizuje rolę samorządów, centralizuje system opieki zdrowotnej. Zawiera też wiele przepisów budzących wątpliwości.

Przepisy do nowelizacji

Zdaniem wnioskodawców projektu, zmiany mają porządkować proces zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, m.in. usprawnić tworzenie i wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych na poziomie kraju i województw. Uregulowania dotyczące tworzenia takich map zostały zawarte w nowelizacji ustawy o świadczeniach z 2014 roku.

Jak wskazali wnioskodawcy w uzasadnieniu do projektu, na nowelizację przepisów zdecydowano się, bo pojawiało się wiele zastrzeżeń dotyczących "m.in. składu wojewódzkiej rady, terminów tworzenia map, okresu obowiązywania map, niskiej skuteczności realizacji regionalnej polityki zdrowotnej i określania priorytetów, braku wynikających z map wniosków i rekomendacji".

Według wnioskodawców proponowane obecnie rozwiązania mają pomóc w planowaniu z należytym wyprzedzeniem działań, w przewidywalnym horyzoncie czasowym oraz przy wykorzystaniu określonych środków.

W świetle nowych przepisów minister zdrowia będzie zobligowany nie tylko do przygotowania map i przeprowadzania ich analizy, ale też do przygotowania strategii opartej właśnie na tej podstawie tzw. krajowego planu transformacji. Ma on narzucać pewne szczegółowe działania np. do zadań przypisane będą konkretne podmioty, ustalony będzie harmonogram działań i oszacowane ich skutki finansowe.

Mapy potrzeb zdrowotnych

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji zaznaczono, że przyjęte do tej pory mapy potrzeb zdrowotnych oraz priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej zachowają moc do 31 grudnia 2021 r. Natomiast wojewódzkie rady, powołane na podstawie dotychczasowych przepisów, rozwiązane będą z dniem wejścia w życie nowelizacji. W ich miejsce będą nowe rade o okrojonym składzie.

Zdecydowano też, by kompetencje tworzenia map pozostawić w gestii resortu zdrowia. Po pierwsze dlatego, że ma ono już odpowiednie doświadczenie. Z drugiej strony możliwości wojewodów w opracowywaniu takich map są ograniczone ze względu m.in. na niepełny dostęp do danych oraz narzędzi analitycznych. Ministrowi zdrowia przypisano zasoby kadrowe w wysokości 15 etatów, poszczególnym urzędom wojewódzkim po 2 etaty.

MZ, by sporządzić mapy, będzie mógł zlecić przygotowanie danych i analiz niezbędnych do ich przygotowania AOTMiT, NFZ oraz NIZP-PZH.

Mapa będzie ustalana na 7 lat (pierwsza edycja mapy na 6 lat), przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego, będą aktualizowane co roku.

Minister zdrowia ma ogłaszać mapę w drodze obwieszczenia, do 30 czerwca roku poprzedzającego o jeden rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania planów transformacji, z tym że pierwsza mapa potrzeb zdrowotnych, zgodnie z przepisami przejściowymi, zostanie ogłoszona w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej i będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum