Sejm: podkomisja zmieniła tryb powoływania prezesa Agencji Badań Medycznych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 stycznia 2019 10:33

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna rozpatrzyła we wtorek (22 stycznia) rządowy projekt ustawy o powołaniu Agencji Badań Medycznych. Wśród wprowadzonych zmian jest m.in. inny tryb powoływania prezesa ABM. Zamiast nominacji ma być konkurs.

Sejm: podkomisja zmieniła tryb powoływania prezesa Agencji Badań Medycznych
Fot. archiwum

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt, akcentuje, że powstanie Agencji jest uzasadnione niesatysfakcjonującym poziomem finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz koniecznością zapewnienia instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz i badań. Do jej zadań będzie należeć m.in. organizacja niekomercyjnych badań klinicznych, prowadzenie analiz i inicjowanie rozwoju nauk medycznych. Agencja ma być wyspecjalizowaną jednostką zrzeszającą krajowych i zagranicznych ekspertów, którzy będą pracować nad innowacyjnością polskiej medycyny. ABM - jak podkreśla MZ - ma przynieść korzyści pacjentom i systemowi.

Pierwotnie planowano, że Agencją zarządzać będzie prezes powołany przez ministra na sześć lat i rada, w której skład wejdzie od 15 do 20 członków. Podkomisja opowiedziała się we wtorek za trybem konkursowym.

Przewodniczący komisji Tadeusz Dziuba (PiS) mówił, że on sam nie rozumie zgłaszanych wątpliwości w sprawie mianowania prezesa ABM.

- Agencja ma realizować narodową politykę bezpieczeństwa medycznego i z tego siłą rzeczy wynika implikacja, że szefa instytucji powinien powoływać reprezentant rządu. Ale ponieważ ta sytuacja budzi takie emocje, to zaproponuję alternatywę, by posłowie mogli wybrać - powiedział. Dziuba przedłożył propozycje korekty, by powoływanie prezesa odbywało się w drodze konkursu. Poprawka została przyjęta.

Posłanka Elżbieta Radziszewska pytała m.in. o to, dlaczego w projekcie zapisano że minister zdrowia może, w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy, powołać na okres aż do 12 miesięcy osobę pełniącą obowiązki prezesa. Dociekała też, dlaczego szef MZ ma 30 dni na powołanie Rady Agencji spośród zgłoszonych mu kandydatów. - To nie jest agencja, która porządkuje kwestie innowacyjnych badań w dziedzinie medycyny. To jest agencja, która nic nie porządkuje, a na dokładkę okrada pacjentów z pieniędzy przeznaczonych na świadczenia medyczne - oceniła.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, odpowiadając na liczne pytania posłów, m.in. w sprawie lokalizacji ABM, mówił, że zaproponowanie Warszawy jako miejsca docelowego jest zasadne.

- Naszym zdaniem zadania agencji nie pokrywają się - co do fundamentów - z zadaniami innych podmiotów. To, że w pewnym zakresie, pewne rzeczy są podobne wynika z faktu że NCBiR finansuje część badań naukowych, także z zakresu medycyny. Jest naszą intencją, aby tę działalność docelowo przenieść do ABM - poinformował.

MZ podnosi, że w obecnym systemie ochrony zdrowia nie funkcjonuje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych. Niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie około 2 proc. wszystkich badań klinicznych w kraju.

Inwestycje w badania naukowe w obszarze medycyny i nauk o zdrowiu - jak akcentuje resort - przyczynią się do wzrostu jakości wykonywanych świadczeń medycznych, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa udzielanych świadczeń. Zgodnie z projektem Agencja Badań Medycznych będzie odpowiedzialna za tworzenie i zarządzanie programami, na których podstawie będą finansowane projekty badawcze lub rozwojowe dotyczące nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projekty interdyscyplinarne. ABM ma zajmować się upowszechnianiem informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach oraz oceną wniosków i zawieraniem umów z beneficjentami wyłonionymi w konkursach. Agencja ma także m.in. nadzorować i kontrolować realizację projektów badawczych lub rozwojowych, prowadzić własne badania naukowe i prace rozwojowe. Rola ABM będzie też wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Agencja będzie finansowana z budżetu państwa i odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3 proc. jego przychodów. ABM będzie także pozyskiwać pieniądze z Unii Europejskiej i z międzynarodowych programów badawczych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum