Sejm: pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Autor: KL, PAP/Rynek Zdrowia • • 19 marca 2015 16:54

W czwartek (19 marca) na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która ma uregulować prawnie wszelkie aspekty związane z kształceniem i wykonywaniem tego zawodu. Batalia o przyjęcie tej ustawy trwa od 20 lat.

Sejm: pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
Fot. Archiwum

Projekt skierowano do 7-osobowej podkomisji, która będzie pracowała nad poszczególnymi zapisami.

Poseł Dariusz Dziadzio (PSL) wyjaśnił, że przygotowany projekt ustawy jest bardzo potrzebny dla całego funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Dziadzio zauważył też, że zawód fizjoterapeuty jest usankcjonowany w wielu krajach UE, lecz nie w Polsce, mimo kilkunastoletnich prac na ustawą i kolejnych projektów, składanych w poprzednich kadencjach Sejmu.

- Zawód ten jest zawodem medycznym, musi spełniać wymogi odpowiedniego zaufania i zapewniać bezpieczeństwo polskich pacjentów. Fizjoterapeuci to grupa, która ustawicznie się kształci, ale obok prawdziwych specjalistów pojawiają się pseudoterapeuci, którzy bez żadnych problemów mogą otwierać działalność i przyjmować chorych - przekonywał. Dodał, że ustawa powinna utrudnić dostęp do zawodu osobom, które nie mają do tego uprawnień.

Posłowie przyznali, że prawne uregulowanie zawodu fizjoterapeuty spowoduje, że pacjenci będą bezpiecznie leczeni.

Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Tomasz Latos (PiS) zaznaczył, że ma nadzieję, iż ustawa nie utknie w podkomisji, jak to już bywało z innymi projektami.

Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński zadeklarował wsparcie dla projektu, podkreślił jednak, że ministerstwo ma "szereg szczegółowych uwag", które zostaną zgłoszone podczas prac podkomisji.

Zarówno wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Piotr Majcher, jak i Tomasz Marek ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska powiedzieli, że organizacje, które reprezentują, mają wątpliwości co do niektórych zapisów ustawy i zadeklarowali chęć uczestniczenia w pracach podkomisji.

Biuro Analiz Sejmowych uznało projekt ustawy za sprzeczny z prawem UE, w związku z tym członkowie komisji stwierdzili, że podkomisja przede wszystkim powinna zająć się uzgodnieniem projektu z prawem unijnym.

Obecnie zawód fizjoterapeuty nie jest w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

W myśl projektowanych przepisów w kraju miałby powstać jawny rejestr pozwalający na identyfikację fizjoterapeuty i określenie jego kwalifikacji. Rejestr ma zapewnić pacjentom i pracodawcom powszechny dostęp do sprawdzenia informacji, czy dana osoba posiada uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Na wniosek fizjoterapeuty zaświadczenie stwierdzające, iż posiada on kwalifikacje zgodne z wymaganiami, a także zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej wydawałaby Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Według projektu fizjoterapeuta miałby prawo i obowiązek pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych. Miałby też prawo do uzyskiwania tytułu specjalisty, potwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych. Warunkiem byłoby odbycie szkolenia ustalonego programem specjalizacji i zdanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów.

Projekt przewiduje też powstanie samorządu fizjoterapeutów. Do jego zadań należałoby m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, reprezentowanie fizjoterapeutów oraz ochrona ich interesów zawodowych czy ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii. Działalność samorządu byłaby finansowana m.in. ze składek członkowskich i z tytułu opłat za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. Członkowie samorządu podlegaliby odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

Prace nad innym projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty trwają w resorcie zdrowia. Na początku lutego wiceminister zdrowia Sławomir Neumann informował w Sejmie, że projekt resortu wymaga uzgodnień i uszczegółowienia. Dopytywany, kiedy można spodziewać się skierowania go do Sejmu, powiedział, że "żeby mieć szanse na uchwalenie tej ustawy w tej kadencji parlamentu, rząd musi przekazać ją najpóźniej do maja czy początku czerwca".

Obecnie w Polsce zawód fizjoterapeuty wykonuje ok. 70 tys. osób z różnymi kwalifikacjami.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum