Sejm: nowela ustawy ws. programów pilotażowych w zdrowiu po pierwszym czytaniu

Autor: Jacek Wykowski/Rynek Zdrowia • • 26 września 2017 17:21

We wtorek (26 września), podczas wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych, odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dot. programów pilotażowych w ochronie zdrowia.

Sejm: nowela ustawy ws. programów pilotażowych w zdrowiu po pierwszym czytaniu
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Po głosowaniu nad całością ustawy jej nowelizacja została przyjęta. Wcześniej uwagi do projektu zgłaszało m.in. Biuro Legislacyjne Sejmu. Były to głównie zmiany o charakterze porządkującym i redakcyjnym. Drugie czytanie ustawy zostało zaplanowane na 27 września podczas posiedzenia plenarnego Sejmu.

Projekt ustawy ma na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających przeprowadzanie programów pilotażowych, których celem jest sprawdzenie planowanych nowych systemowych rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Ministrowi zdrowia ma zapewnić dostęp do danych osobowych zawartych w elektronicznym systemie monitorowania programów zdrowotnych (obecnie prowadzonym pod nazwą System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki) i zmian w trybie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej opracowanego przez szefa resortu zdrowia. 

Ponadto dzięki nowlizacji ma dojść do zniesienia ograniczenia dostępności do korzystania z leczenia uzależnień grupom pacjentów cierpiących na zaburzenia obarczone negatywną oceną społeczną, którym przysługują gwarantowane świadczenia w placówkach leczenia uzależnień, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z  6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386 i 1610).

Projekt ma również usprawnić realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i uregulować kwestię funkcjonowania elektronicznego systemu monitorowania programów, a wreszcie uprościć i doprecyzować procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej, a także zapewnić standaryzację podejmowanych działań.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum