Sejm: nowela ustawy o działalności leczniczej bez poprawki senackiej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 maja 2015 18:35

Sejm odrzucił w środę (27 maja) poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Jednostki służby medycyny pracy służby więziennej oraz podmioty lecznicze dla więźniów powołane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie muszą zawierać umów o ubezpieczenie.

Sejm: nowela ustawy o działalności leczniczej bez poprawki senackiej
Fot. Archiwum

Chodziło o obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu zdarzeń medycznych.

W połowie kwietnia nowelizując ustawę o działalności leczniczej posłowie zdecydowali, że zadania związane z zabezpieczeniem medycznym Sił Zbrojnych będą mogły być realizowane bez potrzeby angażowania systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w oparciu o Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mają być udzielane nie tylko np. w przychodni, poradni, ośrodku zdrowia czy lecznicy, ale także w pojeździe lub innym obiekcie będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych, przeznaczonym do udzielania pomocy medycznej. Katalog podmiotów leczniczych został poszerzony o jednostki wojskowe (jednostki polowej służby zdrowia), niebędące jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Senatorowie 21 maja zaproponowali wprowadzenie do noweli poprawki, która dostosowywała sytuację prawną jednostek służb medycyny pracy służby więziennej oraz podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości do sytuacji innych podmiotów leczniczych o charakterze wojskowym, podległych MON. W stosunku do tych jednostek w noweli zrezygnowano z umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu zdarzeń medycznych.

Odrzucenie poprawki rekomendowały sejmowe komisje: obrony narodowej i zdrowia. Poprawka nie zyskała w środę akceptacji posłów. Za jej odrzuceniem było 267 posłów, jeden był przeciw, 146 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowelą, w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń żołnierzy w związku z niedogodnościami wynikającymi z realizowania świadczeń zdrowotnych w warunkach polowych (bojowych) jednostki wojskowe mają zostać wyłączone z przepisów dotyczących realizacji takich świadczeń w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Zachowany zostanie obowiązek zapewnienia warunków właściwego przebiegu leczenia.

Szczegółowe wymagania odnośnie pomieszczeń, urządzeń i obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej oraz standardy postępowania medycznego w jednostkach budżetowych, dla których podmiotem tworzącym jest szef MON, oraz w jednostkach wojskowych będą określone na podstawie rozporządzenia ministra obrony narodowej.

Nowe przepisy będą obejmowały jednostki wojskowe posiadające w strukturze organizacyjnej lekarza, w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej, również wówczas, gdy odbywa się ona poza granicami państwa.

Pracownicy medyczni jednostek wojskowych mają być wynagradzani tak jak pracownicy jednostek budżetowych. Podczas wykonywania zadań poza granicami państwa czas pracy pracowników medycznych jednostek wojskowych ma być regulowany na podstawie przepisów ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum