Sejm: komisja zdrowia przyjęła sprawozdania finansowe NFZ za 2018 rok

Autor: JJ/Rynek Zdrowia • • 11 września 2019 19:18

W środę (11 września) obradowała sejmowa komisja zdrowia, która miała zaopiniować roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ za 2018 r. i rozpatrzyć łączne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności NFZ za ubiegły rok.

Sejm: komisja zdrowia przyjęła sprawozdania finansowe NFZ za 2018 rok
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Na wniosek wiceprzewodniczącej komisji Beaty Małeckiej-Libery (PO) posłowie głosowali także nad uzupełnieniem porządku obrad o odczytanie apelu lekarzy do rządzących, zawierającego sześć punktów, które ich zdaniem mają uzdrowić system ochrony zdrowia, a którego głównym postulatem jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7 procent PKB w 2021 roku.

Wniosek przeciwny do tej propozycji zgłosił przewodniczący komisji Tomasz Latos (PiS), przekonując, że podjęcie tego tematu na obecnym posiedzeniu komisji, na cztery tygodnie przed wyborami, będzie miało charakter polityczny. Zaproponował, aby ten punkt porządku obrad został włączony do jej posiedzenia po przewie w obradach sejmu, które będę kontynuowane już po wyborach do parlamentu.

Wniosek Beaty Małeckiej- Libery uzyskał tylko 6 głosów poparcia, przy 15 głosach przeciwnych, tym samym kwestia odczytania i ewentualnej dyskusji nad apelem lekarzy w sprawie kondycji polskiej służby zdrowia będzie podjęta na kolejnym posiedzeniu komisji 14-15 października.

Na wniosek przewodniczącego Latosa trzy punkty obrad dotyczące: sprawozdania wykonania planu finansowego NFZ, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Funduszu za 2018 rok zostały ujęte w jednej dyskusji.

Prezentując sprawozdania, Adam Niedzielski, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia podkreślał, że rok 2018 był kolejnym "rokiem realizacji konsekwentnego wzrostu finansowania systemu opieki zdrowotnej. - Już w momencie jego planowania był już o ponad 7 proc. większy niż planowany w roku poprzednim. Później, w trakcie roku dokonywane były kolejne zmiany, które zwiększały poziom nakładców przeznaczonych na finansowanie systemu opieki zdrowotnej - zaznaczył.

- W 2018 roku łączne przychody NFZ zostały zwiększone  o blisko miliard złotych, natomiast koszty Funduszu zostały zwiększone o ponad 2,5 mld złotych. Była to kwota zrealizowanego przyrostu o ponad 3 proc. w stosunku do pierwotnych założeń. Ostatecznie wartość zrealizowanych przychodów wyniosła ponad 85 mld zł i była wyższa blisko o 5,6 mld. od tego, co zostało zrealizowane w 2017 roku, a przyrost przekroczył 7 proc. 95 procent przychodów Funduszu to wpływ składki zdrowotnej, która była równa przypisowi, czyli jej ściągalność przez ZUS była stuprocentowa. Pozostałe kwoty to dotacje z budżetu państwa - mówił prezes Niedzielski.

Poziom zrealizowanych kosztów NFZ w 2018 był bliski 85 mld zł, i była to kwota wyższa od zrealizowanej w 2017 roku o ponad 5 mld - przyrost rok do roku stanowił 6,5 proc. Zdecydowana większość tej kwoty to wydatki na świadczenia - 95,6 proc wydatkowane było na świadczenia medyczne; 2,4 proc - pochłonęły koszty funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Pozostałe koszty, w tym te związane z funkcjonowanie NFZ, miały udział w sumie zrealizowanych kosztów przez Fundusz poniżej 1 proc.

Jak podkreślał prezes Niedzielski, w przypadku kosztów administracyjnych funkcjonowania, "NFZ pobił kolejne rekordy niskich nakładów - stanowiły 0,81 proc. całości kosztów. - To jest swoisty rekord świata i nie należy się tym chyba chwalić - powiedział.

W przypadku kosztów opieki zdrowotnej nie nastąpiła znacząca zmiana struktury - nadal dominującą pozycją było lecznictwo szpitalne - ponad 50 proc. Drugą pozycję w planie finansowym NFZ stanowiła podstawowa opieka zdrowotna - ponad 13 proc. Jak zwracał uwagę prezes Niedzielski, ta część kosztów urosła, w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 9 proc. Natomiast trzecia pozycja, która wyniosła ponad 10 proc. kosztów Funduszu, to refundacja apteczna, natomiast wydatki na AOS przekroczyły 5 proc.

Po dyskusji, sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała i przyjęła w głosowaniach roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ, roczne łączne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności NFZ na rok 2018. Wszystkie te sprawozdania zostały przyjęte w głosowaniach przy 14 głosach aprobaty i 4 głosach przeciwnych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum