PAP/Rynek Zdrowia | 06-11-2014 13:02

Sejm : komisja za projektem dotyczącym zatrudniania niepełnosprawnych

Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym lub chcącym zatrudniać osoby niepełnosprawne - to główny cel projektu, który w czwartek (6 listopada) poparła sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poparli jednogłośnie wszyscy posłowie komisji.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda przypominał, że projekt jest konieczny ze względu na zmiany unijnych przepisów.

Jak wskazał, unijne rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym z 1 lipca br. weszło w życie z półrocznym vacatio legis. - Nowe zapisy muszą znaleźć się więc w polskim porządku prawnym z dniem 1 stycznia 2015 r. - podkreślił.

Unijne rozporządzenie budziło początkowo obawy, ponieważ w pierwotnej wersji przewidywało takie ograniczanie dopuszczalnej pomocy publicznej, które zagrażałoby Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. KE proponowała ograniczenie wymiaru pomocy do ok. 150 mln zł rocznie, a to kwota, którą PFRON wydaje w ok. trzy tygodnie. Tymczasem na samo dofinansowywanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które jest najpopularniejszą formą pomocy, PFRON potrzebuje ok. 3 mld zł rocznie.

Ostatecznie udało się wynegocjować zapisy korzystne dla Polski.

Duda poinformował, że projekt noweli wpływa na zakres czterech rozporządzeń związanych z ustawą; zapewnił, że prace nad nimi trwają i zostaną one terminowo wprowadzone.

Obecnie pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne, może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Chodzi np. o koszty dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, adaptacji lub zakupu urządzeń ułatwiających im wykonywanie pracy bądź funkcjonowanie w zakładzie pracy.

Dotyczy to osób niepełnosprawnych, m.in. bezrobotnych lub poszukujących pracy, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz pracowników, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia. Nowe przepisy rozszerzają krąg osób, w związku z zatrudnieniem których przysługiwać będzie pomoc - obejmie wszystkich niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.