Sejm: komisja rozpoczęła prace nad projektami dotyczącymi wsparcia niepełnosprawnych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 07 maja 2018 19:53

Sejmowa komisja rozpoczęła w poniedziałek (7 maja) wieczorem prace nad projektami ustaw dotyczącymi wsparcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności; chodzi m.in. o rozwiązania gwarantujące oszczędności w wydatkach na wyroby medyczne i rehabilitację oraz podniesienie renty socjalnej.

Projekty, którymi zajmuje się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, mają być - w zamyśle ich autorów - odpowiedzią na postulaty osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy od 18 kwietnia protestują w Sejmie.

Zgodnie z rządowym projektem dotyczącym renty socjalnej świadczenie to wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Propozycję - w odpowiedzi na postulat osób protestujących w Sejmie - przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wraz z pierwszym czytaniem tego projektu ma być przeprowadzone także pierwsze czytanie poselskiego projektu dotyczącego renty socjalnej, złożonego przez Kukiz'15. Ten projekt także dotyczy podniesienia wysokości renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zgodnie z projektem rządowym, nowa regulacja dotycząca wysokości renty socjalnej ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca. Projekt Kukiz'15 zakłada wejście w życie przepisów od 1 września br.

Renta socjalna, która obecnie wynosi 865,03 zł, przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Z danych ZUS wynika, że rentę socjalną pobiera 280 tys. osób (stan na marzec 2018 r.). Podwyższenie tego świadczenia do 1029,80 zł spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa o około 45 mln zł miesięcznie, czyli 0,54 mld zł rocznie. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2018 r., wówczas podwyższona renta zostanie wypłacona z wyrównaniem od 1 czerwca 2018 r.

Projekt, który ma być rozpatrywany o godz. 21 - o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - zakłada wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W projekcie zaproponowano m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności miałyby też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mogłyby także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych mogłaby również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Projekt ustawy przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, tj. umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi. Projekt został złożony w Sejmie przez posłów PiS. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący od 18 kwietnia w Sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Chodzi właśnie o zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz o wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany krocząco - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.

Projekt poselski PiS dotyczący osób o znacznym stopniu niepełnosprawności ma odpowiadać na postulat 500-złotowego dodatku. Protestujący nie uznają jednak tej propozycji za realizację swojego postulatu, nazywają ją "manipulacją" i podkreślają, że oczekują "żywej gotówki", nie zaś świadczeń rzeczowych.

PAP - Paweł Żebrowski, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Krzysztof Markowski, Karolina Kropiwiec

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum