Rynek Zdrowia | 13-04-2021 17:01

Sejm: komisja odrzuciła projekt nowelizacji map potrzeb zdrowotnych - retransmisja

Podczas posiedzenia sejmowej komisja zdrowia odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy dotyczącej m.in. map potrzeb zdrowotnych. Projekt komisja odrzuciła.

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowa dotyczące map potrzeb zdrowotnych

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - w części dotyczącej map potrzeb zdrowotnych - przedstawił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Oglądaj retransmisję posiedzenia (13 kwietnia 2021 r.)

Projektowane zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, dotyczyły modyfikacji systemu opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych.

Czytaj także: Posłowie odrzucili projekt zmian map potrzeb zdrowotnych

- Publikowane dokumenty map potrzeb zdrowotnych w swojej pierwszej edycji nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań z uwagi na ograniczenie analiz do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie w dyskusji nad treścią publikowanych dokumentów podnoszono, że nie stanowią one jednoznacznej rekomendacji dla koniecznych do podejmowania działań na poziomie regionalnym i lokalnym - argumentował resort zdrowia.

- Celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia - umożliwienie funkcjonowania systemu, w którym działania są planowane z należytym wyprzedzeniem, a także jest przewidziany horyzont czasowy oraz środki finansowe na ich realizację. Nie ulega wątpliwości, że podstawy takich działań muszą być oparte o rzeczywiste - zobiektywizowane potrzeby zdrowotne społeczeństwa - zaznaczyło MZ w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Sejmowa komisja zdrowia odrzuciła w pierwszym czytaniu projekt dotyczący zmian w  opracowaniu i wdrażaniu map potrzeb zdrowotnych.