Sejm: Michalak ponownie wybrany na rzecznika praw dziecka

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 12 lipca 2013 14:11

Sejm wybrał w piątek (12 lipca) Marka Michalaka na rzecznika praw dziecka, będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku. Michalak nie miał kontrkandydatów; zgłosił go klub PO.

Sejm: Michalak ponownie wybrany na rzecznika praw dziecka

Kandydaturę Michalaka poparło 254 posłów, 137 było przeciwko, 20 wstrzymało się od głosu. Kadencja RPD kończy się 25 lipca.

Teraz wybór zatwierdzić będzie musiał Senat.

Michalak został wybrany na urząd RPD 23 lipca 2008 r. Po zatwierdzeniu wyboru przez Senat złożył ślubowanie przed Sejmem 25 lipca 2008 r., rozpoczynając pięcioletnią kadencję. Deklarował, że podczas kolejnej kadencji będzie kontynuował swoje dotychczasowe działania.

Jako RPD zorganizował m.in. Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, gdzie spotkali się badacze i popularyzatorzy myśli korczakowskiej w Polsce i na świecie. W ramach kongresu ogłoszono tzw. deklarację warszawską, wzywającą dorosłych do zapewnienia każdemu dziecku życia bez przemocy. Z jego inicjatywy Sejm ogłosił 2012 r. Rokiem Janusza Korczaka, co Michalak starał się wykorzystać do promowania praw dziecka.

Starał się doprowadzić do wycofania zastrzeżeń Polski do Konwencji o Prawach Dziecka, co udało się w zeszłym roku. Angażował się m.in. w prace legislacyjne nad ustawą o zapobieganiu przemocy w rodzinie - zabiegał, by wpisać do niej zakaz bicia dzieci. Fakt, że udało się to zrobić, uważa za jeden ze swoich największych sukcesów.

Michalak brał udział również w pracach nad ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz tzw. ustawą żłobkową.

Sprzeciwiał się stygmatyzowaniu dzieci z in vitro. Oprotestowywał też m.in. nazwanie lokalu gastronomicznego w Warszawie "Piwnica u Fritzla", interweniował w tej sprawie w stołecznym ratuszu. Piętnował błędy urzędników, które doprowadziły m.in. do tragedii w Pucku, gdzie zginęło dwoje dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, czy w Hipolitowie, gdzie matka zamordowała pięcioro nowo narodzonych dzieci.

Szerokim echem odbiła się w lipcu 2012 r. krytyka działań Michalaka ze strony szefa WOŚP Jerzego Owsiaka. Owsiak zarzucił RPD w liście otwartym, że nie broni dzieci, nie podejmuje stanowczych działań, gdy są krzywdzone. Zapowiadał też, że będzie domagał się zmiany na stanowisku RPD.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum