Sejm: Komisja Zdrowia przeciwko uchwale Senatu dot. zmian w inspekcji sanitarnej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 12 lutego 2020 17:45

Przeciwko uchwale Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej opowiedziała się w środę (12 lutego) sejmowa Komisja Zdrowia.

W środę (12 lutego) sejmowa komisja zdrowia odrzuciła uchwałę Senatu. Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Senat na początku lutego odrzucił nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Trafiła ona ponownie do Sejmu. Nowela przewiduje m.in. zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu. Zakłada też likwidację Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

W środę (12 lutego) sejmowa komisja zdrowia odrzuciła uchwałę Senatu. Głosowało 27 posłów: za odrzuceniem - 15, za przyjęciem - 12.

W toku prac w Senacie senatorowie opozycji wskazywali m.in. na wadliwy tryb prac nad projektem w izbie niższej i brak należytych uzgodnień z samorządem. Natomiast senatorowie PiS i strona rządowa odrzucali te głosy jako niezasadne i akcentowali m.in., że regulacja jest odpowiedzią na postulaty wielu podmiotów, w tym pracodawców, rady sanitarno-epidemiologicznej i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem publicznym.

Nowela przewiduje zmiany w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zwiększa rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego. Inicjatorzy zmian podnoszą, że rozwiązania zapewnią skuteczniejszy nadzór oraz bezzwłoczne i adekwatne do zagrożeń działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.

Ustawa zakłada m.in. poszerzenie katalogu sytuacji, w których Główny Inspektor Sanitarny będzie mógł wydawać polecenia, zalecenia i wytyczne organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej; przyznanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (za zgodą właściwego wojewody) oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Nowela zakłada też zmianę katalogu warunków, jakie musi spełniać osoba zajmująca stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego (oraz jego zastępcy), a także państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Przesądzono, że osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała i służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z nimi nie będzie mogła zajmować stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego ani państwowego inspektora sanitarnego. Warunek ten będzie obowiązywał również w odniesieniu do osoby pełniącej funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

Ustawa przewiduje także inne zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i określa kompetencje jej organów wobec jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

Regulacja zakłada też likwidację od 1 lipca 2020 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania PIS MSWiA ma przejąć Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia br., z wyjątkiem przepisów związanych z likwidacją PIS MSWiA.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum