Samorząd lekarski obchodzi swoje 25-lecie

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 05 grudnia 2014 20:30

W głos samorządu lekarskiego władza wsłuchuje się mniej niż przed laty - ocenia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. W tym roku przypada 25-lecie istnienia samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

Samorząd lekarski obchodzi swoje 25-lecie

Podczas piątkowej (5 grudnia) debaty "25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce" zorganizowanej  w Sejmie przez Naczelną Radę Lekarską Hamankiewicz przypomniał, że samorząd lekarski został ustanowiony poprzez jedną z ostatnich ustaw przegłosowanych przez Sejm komunistyczny.

- Samorząd lekarski został ukształtowany przez emocje i atmosferę wywodzące się z "Solidarności". Tworzenie zrębów ochrony zdrowia w Polsce odbywało się w duchu tych idei, które przez wiele lat były tworzone w Polskim Towarzystwie Lekarskim, związku zawodowym, i ruchu społecznym "Solidarność" - podkreślił.

Władza nie słucha
Szef NRL ocenił, że w głos samorządu lekarskiego władza wsłuchuje się mniej niż przed laty. - Widzimy, że kontakt władzy ze społeczeństwem zamiera, bo władza nie czuje potrzeby kontaktowania się ani z pacjentami ani z lekarzami - powiedział PAP.

Jako przykład podał niekonsultowaną z samorządem lekarskim propozycję zmiany zapisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty odnoszących się do sposobu odbywania przez nich szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Zmianę taką przewidziano w procedowanej w Sejmie ustawie okołobudżetowej na przyszły rok. Prezydium NRL wniosło o wyłączenie przepisów nowelizujących ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty z przedstawionego projektu ustawy, jako wykraczających poza jej materię.

Pytany o wyzwania dla samorządu lekarskiego na najbliższe lata Hamankiewicz wskazał m.in. na odbudowę zaufania do lekarzy.

- Zawód lekarza i lekarza dentysty to zawody zaufania publicznego, a obserwujemy dramatyczny spadek zaufania społeczeństwa - powiedział.

Podkreślił, że - w jego ocenie - bez zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i zmian systemowych nie będzie odczuwalnej poprawy w tej dziedzinie.

Zwrócił też uwagę, że samorząd lekarski to wszyscy lekarze i lekarze dentyści w nim zrzeszeni. - Tymczasem wśród lekarzy ciągle jest przekonanie, że jeśli coś jest nie po ich myśli, to znaczy, że samorząd robi coś niewłaściwie. Trudno jest się niektórym lekarzom zrozumieć to, że sami go tworzą - powiedział Hamankiewicz.

Jubileusz 25-lecia istnienia samorządu lekarskiego został objęty patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Odrodzony samorząd
Jak informuje NRL, izby lekarskie powołano ustawą sejmową w 1921 r. Po II wojnie światowej wznowiono działalność izb, ale poprzez wprowadzenie zarządców komisarycznych w 1946 r. przez ówczesny resort zdrowia, próba ta powiodła się w ograniczonym stopniu. W 1952 r. izby przestały istnieć. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów odrodził się 17 maja 1989 r. - w tym dniu uchwalono ustawę o izbach lekarskich.

Jednostkami lekarskiego samorządu zawodowego są Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie. Izby lekarskie zrzeszają obecnie niemal 182 tys. lekarzy i lekarzy dentystów z 23 Okręgowych Izb Lekarskich i Izby Wojskowej. Do głównych zdań Naczelnej Izby Lekarskiej należy: ustanawianie zasad etyki lekarskiej, przyznawanie prawa wykonywania zawodu, sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu, zawieszanie prawa wykonywania zawodu przez okręgowe rady lekarskie, reprezentowanie i obrona interesów lekarzy, działalność szkoleniowa oraz informacyjna.

Każdy lekarz i lekarza dentysta, który posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce, jest członkiem izby z mocy ustawy.

Naczelna Izba Lekarska reprezentuje samorząd lekarzy i lekarzy dentystów na szczeblu państwowym, a rady okręgowe na szczeblu władz regionalnych.

Najwyższym organem Naczelnej Izby Lekarskiej jest Krajowy Zjazd Lekarzy, natomiast okręgowych izb lekarskich - okręgowe zjazdy lekarzy. W okresie między krajowymi zjazdami lekarzy działalnością Naczelnej Izby Lekarskiej kieruje Naczelna Rada Lekarska, a okręgowych izbach lekarskich - okręgowe rady lekarskie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum