Samorząd lekarski ma zastrzeżenia do projektu ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Autor: oprac. JKB • Źródło: NIL, Rynek Zdrowia18 listopada 2022 10:20

Samorząd lekarski ma liczne zastrzeżenia związane z utworzeniem Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Wątpliwości budzi sam fakt, że Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma powstać w sposób, który nie jest przewidziany w żadnej z dwóch ustaw systemowych – zaznacza Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Samorząd lekarski ma zastrzeżenia do projektu ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w szpitalu CSK MSWiA w Warszawie. Fot. PAP/Tomasz Gzell
  • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało stanowisko w sprawie projektu ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Samorząd lekarski opisał swoje liczne wątpliwości w sprawie przedmiotowego projektu ustawy, m.in. ma zastrzeżenia co do przekształcenia SPZOZ-u w instytut badawczy
  • - Państwowy Instytut Medyczny MSWiA będzie tworem hybrydowym, czyli instytutem badawczym, który tylko w części będzie podlegał przepisom ustawy o instytutach badawczych, a w części przepisom specjalnej ustawy o utworzeniu tego Instytutu – zaznacza Prezydium
  • - Przy całym skomplikowaniu przyjętej ścieżki utworzenia tego Instytutu z treści uzasadnienia do projektu ustawy nie wynika bezwzględna konieczność utworzenia nowego Instytutu – kontynuuje samorząd

Samorząd lekarski ma zastrzeżenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało oficjalne stanowisko w sprawie projektu ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po zapoznaniu się z projektem samorząd lekarski postanowił podzielić się swoimi zastrzeżeniami związanymi z proponowaną ustawą.

- Wątpliwości budzi sam fakt, że Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma powstać w sposób, który nie jest przewidziany w żadnej z dwóch ustaw systemowych, bowiem możliwości przekształcenia SPZOZ-u w instytut badawczy nie przewiduje ani ustawa o działalności leczniczej, ani ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych – zaznacza Prezydium NRL.

Jak podkreśla samorząd, ze względu na brak przewidzianej ustawowo ścieżki przekształcenia, projektodawca przyjął za konieczne uchwalenie specustawy. Zdaniem NRL Państwowy Instytut Medyczny MSWiA "będzie tworem hybrydowym, czyli instytutem badawczym, który tylko w części będzie podlegał przepisom ustawy o instytutach badawczych, a w części przepisom specjalnej ustawy o utworzeniu tego Instytutu".

Wątpliwości samorządu w sprawie przepisów

Co więcej, samorząd podkreśla, że przekształcenie dotychczasowego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Instytut będzie rodziło ogromne wyzwania m.in. organizacyjne, kadrowe i będzie generowało znaczne koszty transformacji. NRL wyjaśnia, że uzasadnienie projektu ustawy w tym zakresie nie jest satysfakcjonujące.

- W uzasadnieniu do projektu znajduje się wzmianka, że konieczność utworzenia Instytutu wynika między innymi z faktu, że obszar medycyny dotyczący specyfiki służby i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy, jak również medycyny interwencyjnej związanej z zabezpieczeniem osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe nie był dotychczas dostatecznie rozwijany. Samorząd lekarski wskazuje, że nie są mu znane przypadki, aby osoby zajmujące najwyższe stanowiska w państwie miały problem z dostępnością do opieki zdrowotnej lub że jakość tej opieki była niewystarczająca – podaje samorząd.

Przy okazji NRL w swoim stanowisku odniósł się do uzasadnienia projektodawcy, który deklaruje, że utworzenie Instytutu miałby uwzględniać specyfikę służby i potrzeby zdrowotne funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA, a to zdaniem samorządu „rodzi skojarzenia z branżową służbą zdrowia” – kluczowe jest jednak, aby realizować zasadę równego ostępu obywateli do świadczeń opieki finansowanej ze środków publicznych.

- Z tej przyczyny za zupełnie niewłaściwy należy uznać fragment uzasadnienia projektu ustawy, który wskazuje, że: "Oprócz zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy Instytut będzie udzielał świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności", daje to bowiem wrażenie, że jakoby ustawodawca przewidywał, że udzielanie świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności będzie jedynie poboczną działalnością Instytutu – podsumowano w stanowisku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum