SFP zapowiada Ogólnopolski Protest Fizjoterapeutów

Autor: RZX/Rynek Zdrowia • • 16 lutego 2016 15:09

Uważamy za niedopuszczalne odraczanie wprowadzenia i zmienianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty - poinformował we wtorek w swoim oświadczeniu Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska zapowiadając na 26 lutego protest przed Sejmem.

Pierwsza manifestacja inaugurująca protest ma się rozpocząć 26 lutego przed Sejmem Fot. Archiwum RZ

"Pierwsza manifestacja inaugurująca Ogólnopolski Protest Fizjoterapeutów rozpocznie się w piątek 26 lutego 2016 roku, o godzinie 11:00 pod Sejmem RP w Warszawie. Podczas demonstracji planujemy m.in. wręczyć marszałkowi Sejmu RP petycję z żądaniem przerwania dalszego procesu legislacyjnego złożonej przez grupę posłów nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i rozpoczęcie 31 maja 2016 roku wdrażania ustawy podpisanej przez prezydenta RP. Planujemy również przemarsz spod Sejmu pod Pałac Prezydencki i siedzibę Ministerstwa Zdrowia" -  czytamy w oświadczeniu.

Odnosząc się do poselskiej inicjatywy ustawodawczej z 9 lutego br. "o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty" ZG SFP ocenia, że "wprowadzenie powyższej ustawy jest bezzasadne z wielu powodów i może być traktowane jedynie jako przejaw wątpliwej próby zabezpieczenia interesów bardzo wąskiej grupy środowiska medycznego, które zażarcie broni swoich przywilejów".

Wskazuje także, iż uchwalenie wnioskowanego projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wyrządzi szkody społeczne w postaci wydłużenia czasu oczekiwania na fizjoterapię, opóźnienia wprowadzenia nowoczesnych form fizjoterapii i standardów leczenia, wzrostu kosztów leczenia, może się też przyczynić się do spadku zaufania do władzy ustawodawczej.

W kwestii uzasadnienia nowego projektu ustawy ZG SFP zaznacza, że nie jest prawdą, iż obecna ustawa o zawodzie fizjoterapeuty pozostaje w sprzeczności z większością regulacji prawnych.

"Nie jest też prawdą, jakoby nadanie fizjoterapeutom uprawnień do kwalifikacji chorych do zabiegów fizjoterapii bez wstępnej diagnostyki lekarskiej zagrażało pacjentom. W Polsce, w ramach usług komercyjnych, obywatele polscy zgłaszają się do fizjoterapeutów bez rozpoznania i skierowania lekarskiego od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, czyli od pięćdziesięciu lat" - przypomina ZG SFP.

Czytaj: Fizjoterapeuci przeciwni zmianie terminu wejscia w życie ich ustawy

"Ustawa wchodząca w życie 31 maja 2016 jedynie sankcjonuje stan obecny i zabezpiecza pacjenta poprzez wzmożenie kontroli nad działalnością fizjoterapeutów, zmuszeniem do ubezpieczania się, obwarowaniem kodeksem etycznym i wymuszeniem prowadzenia dokumentacji fizjoterapeutycznej" - dodaje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Wskazuje ponadto, że "niezgodna z prawdą jest argumentacja podawana w uzasadnieniu, że ustawa o zawodzie fizjoterapeuty jest wbrew powszechnie przyjętym w Europie standardom medycznym. W ponad 20 krajach europejskich umożliwiono obywatelom bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty bez jakiegokolwiek skierowania od innych zawodów medycznych."

ZG SFP polemizuje także z informacjami, że "kompetencje fizjoterapeutów są powieleniem kompetencji lekarzy specjalistów" oraz że wejście w życie obecnej ustawy "pociągnęło znaczne skutki finansowe dla budżetu państwa".

Podkreśla, że ustawa była "a priori" tworzona jako akt prawny nie pociągający za sobą żadnych znacznych skutków finansowych, co umieszczono wyraźnie w komentarzach prawnych, a przede wszystkim w przewidywanych skutkach finansowych do ustawy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum