Rzecznik Praw Pacjenta zasypany skargami. Najgorzej na Mazowszu, Śląsku i Wielkopolsce

Autor: WOK • Źródło: RPP, Rynek Zdrowia12 sierpnia 2021 12:50

W 2020 r. Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał 57,5 proc. więcej sygnałów od pacjentów niż w roku 2019. Wpłynęło aż 135,6 tys. spraw. To największy ich wzrost w ostatnich latach.

W 2020 r. do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło aż 135,6 tys. spraw FOT. AdobeStock
 • Od 2017 r. Rzecznik Praw Pacjenta co roku odnotowuje zwiększenie liczby naruszeń prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych - podaje RPP
 • Jak dotąd najwięcej naruszeń prawa pacjenta do świadczeń dotyczyło leczenia szpitalnego (60,2%)
 • Najwięcej decyzji stwierdzających naruszenie prawa pacjenta do świadczeń RPP wydał w 2020 r. w województwie mazowieckim (21,5%)
 • W 2020 r. Biuro RPP odnotowało rekordowy w ostatnich latach wzrost liczby zgłoszeń i zapytań

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował „Sprawozdanie z przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie wpłynęło do Biura RPP wpłynęło aż 135 625 spraw, sygnałów oraz zapytań kierowanych pisemnie, e-mailowo oraz za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta działającej pod bezpłatnym numerem telefonu 800 190 590.

RPP: rekordowy wzrost zgłoszeń

- W porównaniu do roku 2019 Biuro RPP odnotowało znaczący wzrost zgłoszeń. Otrzymaliśmy o 57,5% więcej sygnałów od pacjentów. Jest to największy przyrost aktywności Rzecznika w ostatnich latach jego działalności i ma niewątpliwie związek z sytuacją epidemiczną, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - podaje Biuro RPP.

- Rzecznik dokonał oceny przestrzegania praw pacjenta w 2020 r., z której wynika, że prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych było nieprzestrzegane w stopniu wysokim. Prawo to jest niezwykle istotne, odzwierciedla realizację podstawowego prawa każdego obywatela do ochrony zdrowia, zawartego w art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - zaznacza RPP.

Kolejnym prawem pacjenta nieprzestrzeganym w stopniu średnim było prawo do dokumentacji medycznej i prawo do informacji o stanie zdrowia.

Naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych

- Od 2017 r. RPP co roku odnotowuje zwiększenie liczby stwierdzonych naruszeń prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. W 2020 r. Rzecznik stwierdził aż 757 naruszeń tego prawa, to o ponad 73 pkt. proc. więcej niż w 2019 r. Rzecznik stwierdził 30 naruszeń prawa pacjenta do natychmiastowego udzielania świadczeń ze względu na zagrożenie zdrowia i życia lub płodu, a także 44 naruszenia prawa pacjenta do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych - czytamy w sprawozdaniu.

Biorąc pod uwagę rodzaj świadczeń, w przypadku których doszło do naruszenia prawa do nich, w 2020 r. najwięcej stwierdzeń dotyczyło:

 • Leczenia szpitalnego: 60,2%
 • Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: 12,5%
 • Podstawowej opieki zdrowotnej: 10,8%

Najwięcej decyzji stwierdzających naruszenie prawa pacjenta do świadczeń RPP wydał w 2020 r. w województwach:

 • Mazowieckim: 21,5%
 • Śląskim: 10,8%
 • Wielkopolskim: 7,9%
 • Dolnośląskim: 7,8%
 • Łódzkim: 7,1%
 • Pomorskim: 7,0%

Priorytety Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta, podobnie jak w latach ubiegłych, określił priorytety swojej działalności. Rok 2020 był poświęcony problemom seniorów. Sytuacja epidemiczna spowodowała, że w działalności Rzecznika został określony drugi priorytet tematyczny - wyzwania i problemy pacjentów związane z epidemią COVID-19. W sprawozdaniu zostało przedstawione podsumowanie podjętych aktywności w obu obszarach.

Przedstawiono również wyniki współpracy z Radą Organizacji Pacjentów - organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pacjentów, Radą Ekspertów, w skład której wchodzą autorytety medyczne z różnych dziedzin medycyny oraz Radą Młodych Ekspertów, która jest organem doradczym z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Prawa pacjenta w czasach COVID-19

Ostatnia część sprawozdania została poświęcona ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19. Przedstawiono, m.in. przykładowe postępowania w sprawach naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz zestawienie sygnałów zgłaszanych na Telefoniczną Informację Pacjenta w podziale na rodzaje świadczeń.

W sprawozdaniu przedstawiono także wybrane działania systemowe, wśród których m.in. szczegółowo został opisany problemy:

 • Ograniczenia osobistych wizyt pacjentów w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Braku informacji o możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych czy o miejscu hospitalizacji pacjenta
 • Ograniczenia odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach, a także wyzwania opieki okołoporodowej.

Całe sprawozdanie do pobrania poniżej w pdf.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum