Marzena Sygut/Rynek Zdrowia | 18-06-2019 16:20

Rzecznik Praw Pacjenta: chcemy, by Dobre Praktyki stały się twardym prawem

Zespół ekspertów pracujący nad wypracowaniem zasad ułatwiających małoletnim przejście w dorosłość z chorobą przewlekłą, będzie się starał, o to, aby wypracowane przez zespół Dobre Praktyki znalazły wymiar legislacyjny - ogłosił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

- Dopiero, kiedy wypracowane przez zespół zalecenia nabiorą rangi prawnej, będzie można egzekwować sposób ich realizacji - zaznaczył Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Fot. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

We wtorek (18 czerwca) w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, zespół ekspertów pracujący nad wypracowaniem zasad ułatwiających małoletnim przejście w dorosłość z chorobą przewlekłą, działający przy biurze RPP przedstawił model rozwiązania tego problemu.

Jest nim wypracowanie tzw. "Dobrych Praktyk w zakresie przejścia małoletnich pacjentów chorujących na schorzenia przewlekłe z opieki pediatrycznej do opieki w poradniach dla dorosłych w ramach AOS".

Jak zaznaczył Chmielowiec, wskazane przez zespół Dobre Praktyki w czterech krokach opisują, co należy zrobić, żeby to przejście było płynne i jak najmniej bolesne dla pacjenta. Jednym z elementów, które mają usprawnić przejście pomiędzy systemami, ma być wizyta adaptacyjna w placówce, gdzie są leczone osoby dorosłe po to, żeby lekarze - pediatra i specjalista leczący osoby dorosłe - mogli wymienić się informacjami, żeby także pacjent mógł wybrać lekarza i zaplanować leczenie.

Zaznaczył też, że problem ten nie dotyka tylko Polski, ale cały świat. Niestety w Polsce do tej pory nie wypracowano żadnych mechanizmów, ułatwiających przejście osób przewlekle chorych z opieki pediatrycznej do opieki dla dorosłych.

RPP podkreślił, że wypracowane zasady są jak najbardziej słuszne, jednak stanowią one miękkie prawo, które ma jedynie formę zaleceń. Do takich zasad można, ale nie koniecznie trzeba się zastosować. Dlatego też, jak wyjaśnił Chmielowiec, w ciągu najbliższych kilku dni on sam, wspólnie z zespołem zwrócą się do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby przy wsparciu Kancelarii Premiera, te Dobre Praktyki znalazły wymiar legislacyjny w postaci rozporządzenia MZ.

- Dopiero, kiedy wypracowane przez zespół zalecenia nabiorą rangi prawnej, będzie można egzekwować sposób ich realizacji - zaznaczył Chmielowiec.

Dodał: - Będę również zabiegał o to, aby znalazły się środki finansowe niezbędne do realizacji wspomnianych wizyt adaptacyjnych, po to, żeby taka wizyta mogła być wyceniona w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych. W mojej ocenie nie będą to znaczne nakłady, dlatego mam nadzieje, że nie staną one na przeszkodzie do wdrożenia legislacyjnego Dobrych Praktyk.

- Równie ważna, jak nadanie prawnych ram wspomnianym zaleceniom, jest kwestia przełamania barier i zrozumienia problemów przez samych lekarzy. Muszą oni bowiem zrozumieć, że problem istnieje i konieczne jest wypracowanie dobrej ścieżki przejścia pacjentów z chorobą przewlekłą z opieki dedykowanej dzieciom do opieki zdrowotnej dla dorosłych - podsumował Chmielowiec.