Rząd znów zmienia obostrzenia. Jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL16 października 2021 05:50

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nowa ustawa covidowa. Jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów Fot. Shutterstock
 • 15 października w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Projekt zakłada m.in. zmiany dotyczące maseczek oraz szczepionek
 • Nowe przepisy mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów jeszcze w czwartym kwartale tego roku

Nowa ustawa covidowa. Jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów

15 października w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Co zakłada? 

Nowe obostrzenia. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zakłada:

 • modyfikacje o charakterze dostosowującym dotyczące nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 1142);
 • wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi uznawane za równoważne (ze szczepionkami dopuszczonymi do obrotu w Unii Europejskiej) z perspektywy prawnej (w kontekście możliwości uzyskania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, jak również zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej) będą odpowiedniki szczepionek, których wykaz będzie ogłaszany przez Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. Ogłaszając przedmiotowy wykaz Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy będzie się kierować aktualną sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej;
 • modyfikacje regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa:
  a) podczas przeprowadzania egzaminów i konkursów organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (na wzór egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą),
  b) na terenie uczelni i innych niż uczelnia podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów (w sposób analogiczny do rozwiązań dla systemu oświaty); projektowane rozwiązanie przewiduje, że zakrywanie ust i nosa na terenie uczelni i podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia będzie obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w czwartym kwartale tego roku.

Czytaj również: Rewolucja ZUS. Niższy zasiłek chorobowy i L4 po nowemu

COVID-19. Trzecia dawka dla każdego. Termin zostanie ogłoszony lada dzień

Czy rząd zamknie cmentarze na 1 listopada? Niedzielski zdradził ostateczną decyzję

Obostrzenia w Polsce przedłużone do końca października

Dodajmy, że poprzednie rozporządzenie covidowe weszło w życie 30 września. Nowe przepisy wprowadziły kilka ważnych zmian. Zasadnicza to przedłużenie do 31 października aktualnych ograniczeń. Co poza tym? Zmiany dla podróżnych, dotyczące kwarantanny i maseczek

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ws. obostrzeń, która weszła w życie 30 września, zakłada:

 • przedłużenie do dnia 31 października 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;
 • umożliwienie uruchomienia międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej na odcinku z Ukrainą (tj. w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów - Przemyśl - Kijów). Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania ma zapewnić możliwość realizacji zaplanowanej oferty przewozowej w celu spełnienia oczekiwań społecznych w kolejowych przewozach pasażerskich;
 • zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe oraz osób, wobec których są wykonywane czynności służbowe, np. konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji, co jest uzasadnione specyfiką powyższych zadań.
 • wprowadzenie regulacji dotyczących wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID w kontekście uznawania za równoważne z tym zaświadczeniem, zaświadczeń, o których mowa w decyzjach wykonawczych Komisji (UE):

a) nr 2021/1380 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Ukrainę z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953;

b) nr 2021/1381 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Macedonii Północnej z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953;

c) nr 2021/1382 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Turcji z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953;

d) przyszłych decyzjach wykonawczych Komisji (UE) wydanych i podanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewidywał ponadto:

 • doprecyzowanie przepisu statuującego uprawnienie zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (w odniesieniu do uczestnika międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową);
 • rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty).
 • rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa - o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Sprawdź: Dziś wchodzą nowe przepisy covidowe. Jest kilka ważnych zmian

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum