PAP/Rynek Zdrowia | 09-07-2019 15:00

Rząd za podwyżką kwoty bazowej w wynagrodzeniach pracowników medycznych z 3,9 tys. zł do...

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, zostanie podwyższona z 3,9 tys. zł do kwoty 4,2 tys. zł - przewiduje projekt przyjęty we wtorek (9 lipca) przez rząd. Oznacza to wzrost wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych.

Fot. Archiwum

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (9 lipca) przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jego celem jest podwyższenie poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych przez zmianę wysokości tzw. kwoty bazowej, na której podstawie oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Kwota ta ma być podwyższona z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł.

"Oznacza to przyspieszenie procesu podnoszenia wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników podmiotów leczniczych" - podkreśla Centrum Informacyjne Rządu.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w dzienniku ustaw, ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.

Wynagrodzenia minimalne pracowników medycznych określane są na podstawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z jej przepisami wynagrodzenie minimalne wyliczane jest jako iloczyn kwoty bazowej (obecnie 3,9 tys. zł brutto) i współczynnika pracy określonego odrębnie dla poszczególnych grup zawodowych. Przykładowo współczynnik ten dla lekarza z tytułem specjalisty wynosi 1,27, a dla lekarza stażysty - 0,73. Z kolei dla fizjoterapeutów i pielęgniarek wskaźnik ten wynosi od 0,64 do 1,05 zależnie od wykształcenia i specjalizacji.