MZ/Rynek Zdrowia | 01-03-2011 17:04

Rząd przyjrzy się programowi profilaktyki problemów alkoholowych

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 trafi 1 marca pod obrady rządu.

Projekt uchwały Rady Ministrów stanowi wykonanie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

W Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało określonych 8 głównych problemów oraz wynikających z nich 8 celów strategicznych do osiągnięcia.

Wśród głównych problemów znalazły się, m.in.: szkody zdrowotne wynikające ze spożywania alkoholu, nadmierna dostępność alkoholu, picie alkoholu przez dzieci i młodzież oraz pogarszająca się jakość działań podejmowanych przez gminy w ramach samorządowych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowyc.

Więcej: www.mz.gov.pl