Rząd przyjął założenia do projektu m.in. ws. e-recept i e-skierowań

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 24 czerwca 2014 17:49

Elektroniczne recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, telemedycyna oraz utworzenie rejestru ratowników medycznych - to elementy przyjętych we wtorek (24 czerwca) przez rząd założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Przygotowane przez ministra zdrowia założenia mają - jak zapowiada rząd - usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z nimi, od 1 sierpnia 2016 r. recepty mają być wystawiane w postaci elektronicznej. Dla recept papierowych ma obowiązywać okres przejściowy - do 1 stycznia 2020 r. Z kolei od 1 marca 2017 r. elektronicznie mają być wystawiane także skierowania na badania i zlecenia na wyroby medyczne. Założenia do projektu stanowią także, że "alternatywą dla tradycyjnych form kontaktu pacjenta z lekarzem" będzie telemedycyna.

Przyjęte założenia mówią też o wprowadzeniu Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) - jednolitego dla wszystkich pacjentów dokumentu potwierdzającego prawa do leczenia oraz udzielenia świadczenia. Karta ma być "podstawowym dokumentem służącym do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej", a posługiwanie się nią ma być obowiązkowe. Pacjent, oprócz obowiązku okazania karty, będzie musiał potwierdzić swą tożsamość (karta nie będzie zawierała zdjęcia). KUZ ma być wydana wszystkim osobom, które w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych mają status posiadających prawo do świadczeń.

Rząd proponuje też, aby KUZ - oprócz funkcji dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń - była nośnikiem danych niezbędnych przy udzielaniu pomocy pacjentowi w nagłych wypadkach (medyczne dane ratunkowe). Dane takie byłyby umieszczone na karcie wyłącznie wtedy, jeżeli pacjent wyrazi na to zgodę. Karty miałyby być wręczane pacjentom podczas wizyty w placówce podstawowej opieki zdrowotnej za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Karty mają być wydawane od IV kwartału 2015 r. do końca 2017 r. Koszty dystrybucji kart miałby pokryć NFZ.

Ponadto KUZ ma być wykorzystywana jako "klucz dostępu do innych systemów informacyjnych", np. do: informacji o planowanych i udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, danych umożliwiających monitorowanie statusu na listach oczekujących na udzielenie świadczenia. Obecny system e-WUŚ (bez użycia KUZ) będzie miał charakter uzupełniający i ma być wykorzystywany w wyjątkowych przypadkach, np. braku lub uszkodzenia KUZ, uszkodzenia czytnika.

Przyjęte założenia mówią też o wprowadzeniu Elektronicznej Karty Specjalisty Medycznego (KSM). Karty będą posiadać wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny oraz psycholodzy i psychoterapeuci zatrudnieni przez świadczeniodawców. KSM mają potwierdzać, że specjaliści udzielili pacjentowi świadczenia. Karta może także pełnić rolę dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu dla lekarzy. Karta ta wydawana będzie na 10 lat. KSM mają zacząć być wydawane w IV kwartale 2015 r. Kolejnym celem projektowanej zmiany jest też stworzenie rejestru ratowników medycznych, ponieważ obecnie brakuje takiego rejestru, który byłby podstawą m.in. oceny zabezpieczenia potrzeb kształcenia w tym zawodzie.

W założeniach przyjęto też, że okres przejściowy na wprowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej będzie wydłużony do 31 lipca 2017 r. Zakłada się natomiast, że od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja medyczna indywidualna będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum