Rząd przyjął strategię dla osób z niepełnosprawnościami: seria zapowiedzi projektów ustaw

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 16 lutego 2021 14:37

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zostanie opracowany narodowy program zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. To część całej strategii dla tych osób, którą przyjął rząd.

Rząd przyjął strategię dla osób z niepełnosprawnościami: seria zapowiedzi projektów ustaw
Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami; FOT. Screen PTWP

Niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości i koordynacja - to osiem filarów, obszarów priorytetowych Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, o których poinformował Mateusz Morawiecki.

Premier mówił na konferencji we wtorek (16 lutego) po posiedzeniu rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła strategię, że realizowane będą działania zmierzające m.in. do likwidowania niedostępności i poprawy edukacji.

Poinformował, że opracowany zostanie narodowy program zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. - Nadal będziemy kontynuować poprawę warunków życia, ochrony socjalnej, ochrony społecznej, warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami - dodał premier.

Zapowiedział też, że w obszarze zdrowia "zwiększona zostanie dostępność usług rehabilitacyjnych, pakietów medycznych, usług medycznych".

- Pragniemy podjąć kolejne działania, które zwiększą świadomość społeczną. Poprawimy pomoc osobom z niepełnosprawnościami, również na poziomie administracyjnym i koordynacyjnym - zaznaczył szef rządu.

Strategia zakłada realizację 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dokument przewiduje reformę systemu orzekania o niepełnosprawności, wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji, przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, a także wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz tzw. opieki wytchnieniowej.

Ponadto zaplanowany jest m.in. rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, modyfikacja systemu wsparcia finansowego adekwatnego do potrzeb i poziomu niepełnosprawności oraz modyfikacja systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji strategii będą mogły być wykorzystywane także środki z Unii Europejskiej. Za koordynację prac związanych z realizacją strategii będzie odpowiadał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Głównym wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego strategii - jakim jest włączenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych - jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. W 2019 r. współczynnik ten wynosił 28,8 proc., a jego przewidziany wzrost to 35 proc. w 2025 r. i 45 proc. w 2030 r.

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. wynika, że w Polsce było wówczas 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami, co stanowiło 12,2 proc. ludności kraju. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało w 2011 r. przeszło 3,1 mln osób.

Natomiast według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, na koniec 2019 r. liczba osób z niepełnosprawnością (prawomocne orzeczenie lub wyroki sądu) wynosiła ponad 4 mln osób, a liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - blisko 300 tys.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum