Rząd przyjął projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Czas na Sejm

Autor: PW, MAK/Rynek Zdrowia • • 07 lipca 2015 16:09

Podczas wtorkowego posiedzenia (7 lipca) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zdrowiu publicznym, przedłożony przez ministra zdrowia. Nie brakuje jednak obaw, że Sejm nie zdąży przyjąć tej ustawy w obecnej kadencji.

Rząd przyjął projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Czas na Sejm
Projekt ustawy zawiera regulacje, które mają poprawić stan zdrowia publicznego, Fot. PTWP

Podstawą działań określonych w projektowanej ustawie będzie przyjęty przez rząd (w rozporządzeniu) dokument strategiczny dla zdrowia publicznego, czyli Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Głównym celem NPZ jest wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawa jakości życia oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Dwa rodzaje zadań
Zadania określone w NPZ będą miały dwojaki charakter. Pierwsza grupa to zadania własne administracji rządowej i samorządowej, wynikające z kompetencji przypisanych dla poszczególnych działów administracji rządowej lub z ustaw nakładających obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego.

Druga grupa obejmie nowe interwencje, które nie stanowią zadań własnych administracji rządowej i samorządowej, i które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację Programu.

Do zadań z zakresu zdrowia publicznego, które będą realizowane na podstawie projektowanej ustawy, należą m.in.:
• promowanie zdrowia i profilaktyka chorób;
• prowadzenie edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa - zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób starszych - z wykorzystaniem programów o dobrej jakości i sprawdzonej skuteczności.

Zostanie utworzona Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. Rada zastąpi funkcjonujący obecnie Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia. Przewodniczącego Rady będzie wyznaczał minister zdrowia.

Czytaj: Małecka Libera: mamy fantastyczną ustawę o zdrowiu publicznym

NPZ będzie ustanawiany na czas nie krótszy niż okresy pięcioletnie. Na realizację NPZ w 2016 roku z budżetu państwa zostanie przeznaczone 140,7 mln zł. W projekcie ustawy przewidziano możliwość powołania przez Radę Ministrów pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego.

W projekcie przyjętym przez rząd zapisano, że zadania z zakresu zdrowia publicznego, realizowane przez NFZ, mają polegać na prowadzeniu programów wczesnego wykrywania nowotworów i profilaktyki chorób odtytoniowych.

Mogą obejmować również m.in. wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym, profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób (ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych), czy wykonywanie szczepień ochronnych.

Jednostki samorządu terytorialnego będą uczestniczyć w programach finansowanych np. przez NFZ, poprzez wspieranie świadczeń profilaktycznych. Będą mogły też przygotować własne programy polityki zdrowotnej i wnioskować (do dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ) o ich dofinansowanie.

W komunikacie CIR, szacuje się, iż realizacja zadań przewidzianych w ustawie i NPZ może doprowadzić do korzystnych zmian zdrowotnych, w tym m.in. do: zmniejszenia odsetka palących o 2 proc. do 2020 r., zatrzymania wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 r. i zmniejszenia liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10 proc. do 2025 r.

Długofalowym efektem będzie wydłużenie życia mężczyzn do 78 lat i kobiet do 84 lat w 2030 r. oraz zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między kobietami a mężczyznami z 8 do 6 lat.

Jeszcze w tej kadencji parlamentu?
W niedawnym wywiadzie dla Rynku Zdrowia wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera zapowiadała, że projekt ustawy o zdrowiu publicznym zostanie rozpatrzony przez Sejm jeszcze w tej kadencji.

- Jest wiele okoliczności, które dają naprawdę dużą szansę na przyjęcie tej ustawy. Przede wszystkim projekt ma ogromne poparcie ze strony pani premier. To bardzo ważne, ponieważ ustawa nie obejmuje swoim zakresem wyłącznie kompetencji Ministerstwa Zdrowia. Jest międzyresortowa, dotyczy praktycznie wszystkich ministerstw, co stanowi poważne wyzwanie - mówiła Beata Małecka-Libera, która jest także pełnomocnikiem rządu ds. projektu ustawy o zdrowi publicznym.

Projekt nie jest obszerny, liczy 17 stron. Między innymi samorząd lekarski wskazywał na zbytnią ogólnikowość niektórych przepisów projektowanej ustawy.

- Uważam, że nie chodzi o liczbę stron, ale o jakość przepisów. Najważniejsze jest to, aby po raz pierwszy ustawa o zdrowiu publicznym miała szansę wejścia do naszego systemu, a po drugie - by wprowadzała do realizacji Narodowy Program Zdrowia - odpierała te zarzuty wiceminister zdrowia.

- Tak naprawdę to właśnie NPZ stanowić będzie strategiczne wyzwanie określające najbardziej priorytetowe obszary - dodała.

Poseł Tomasz Latos (PiS), przewodniczący sejmowej komisji zdrowia pytał w kwietniu br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, dlaczego prace nad ustawą o zdrowiu publicznym trwają tak długo?

- Nie wiadomo, czy ta ustawa trafi do Sejmu w tej kadencji. Przed wyborami parlamentarnymi zostało już tylko kilka sejmowych posiedzeń. A przecież o tej ustawie mówi się od lat - podkreślał szef sejmowej komisji zdrowia.

 

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum