Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 07 stycznia 2020 12:25

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (7 stycznia) projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw. Regulacja ma poprawić warunki kształcenia oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów.

Regulacja ma poprawić warunki kształcenia oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów. Fot. Archiwum

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu przekazano, że w projekcie wprowadzono rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską).

Umożliwiono także zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce.

Przewidziano szybką ścieżkę potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez wykształconych w Polsce lekarza i lekarza dentystę. W praktyce oznacza to szybsze przystępowanie przez lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i lekarzy dentystów do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (na ostatnim roku studiów) oraz do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego (na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego).

Dla lekarzy i lekarzy dentystów mających dyplom uzyskany w krajach spoza UE, zwłaszcza obywateli polskich, przewidziano nową ścieżkę weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Wprowadzono dla nich Lekarski Egzamin Weryfikacyjny lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny. Ich zaliczenie będzie uprawniać wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych bez możliwości podejmowania aktywności naukowej i dydaktycznej.

Wprowadzono możliwość zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów z tytułem specjalisty na czas określony tylko w danym podmiocie leczniczym. Chodzi o osoby, które zdobyły odpowiednie kwalifikacje w krajach trzecich (będzie to dotyczyć obywateli polskich i cudzoziemców).

CIR podnosi, że w projekcie dokonano korzystnej dla młodych lekarzy zmiany przepisów o przebiegu stażu podyplomowego. Młody lekarz, oprócz stałej części stażu, będzie mógł drugą jego część poświęcić na wybrane przez siebie dziedziny medycyny (nie więcej niż trzy), czyli odbyć tzw. staż personalizowany.

Korzystnym rozwiązaniem - jak ocenia resort zdrowia - będzie centralny rozdział wolnych miejsc przeznaczonych na kształcenie specjalistyczne, czyli w praktyce możliwość ich wyboru na terenie całego kraju we wszystkich dziedzinach medycyny. Oznacza to zastąpienie systemem centralnym dotychczasowego wojewódzkiego postępowania kwalifikacyjnego na wolne miejsca specjalizacyjne.

W trakcie naboru na specjalizacje lekarze będą mieli udostępnioną listę podmiotów leczniczych, które w ramach zachęty zaproponują im dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzenia. Ministerstwo Zdrowia ocenia, że powinno to pozwolić na wykorzystanie miejsc szkoleniowych, które do tej pory nie cieszyły się dużą popularnością wśród młodych lekarzy.

Projekt wprowadza nowy egzamin: Państwowy Egzamin Modułowy, który będzie można zdawać po zakończeniu podstawowego modułu specjalizacji lub po drugim roku specjalizacji jednomodułowej. Egzamin ten nie będzie obowiązkowy, ale po jego zdaniu lekarz uzyska większe uprawnienia. Placówka medyczna będzie mogła go wykazać kontrakcie z NFZ, co dla takiego lekarza może oznaczać wyższe wynagrodzenie.

Regulacja przewiduje też wprowadzenie dodatku finansowego dla kierowników specjalizacji za prowadzony nadzór nad kształceniem przyszłych specjalistów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. z wyjątkiem przepisów wymagających rozbudowy elektronicznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Zaczną one obowiązywać w terminie późniejszym. 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum