Rząd: projekt przepisów ograniczających ryzyko związane z epidemią koronawirusem SARS-CoV-2

Autor: BIP KPRM, JW/Rynek Zdrowia • • 21 grudnia 2020 11:05

W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych pojawił się projekt rozporządzenia RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rząd: projekt przepisów ograniczających ryzyko związane z epidemią koronawirusem SARS-CoV-2
FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przewiduje:

1. Zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich. Nie będzie także w ich przypadku potrzeby odbywania kwarantanny w razie kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo przekraczania granicy państwowej. Brak kwarantanny dotyczyć ma także tzw. ozdrowieńców - tj. osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

2. Umożliwienie realizowania rehabilitacji organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, gdyż jej przerwanie grozi istotnymi skutkami zdrowotnymi i społecznymi.

3. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych.

4. Ograniczenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności).

Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem „sport zawodowy” to uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca; koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

5. Zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.

6. Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B). Zakaz ten dotyczy także działalności polegającej na obsłudze stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.

7. Wprowadzenie obowiązku odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen.

8. Zmiany w przekazywaniu danych podmiotowi zapewniającego funkcjonowanie aplikacji PulsoCare. 

9. Wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w dniach: 31 grudnia 2020 r. i 1 stycznia 2021 r.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum