Ruszył VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Poznaj dzisiejszy rozkład sesji

Autor: oprac. JKB • Źródło: Rynek Zdrowia14 czerwca 2021 11:51

W dniach 14-16 czerwca odbywa się wielotematyczne forum zdrowotne, czyli VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Podczas całego wydarzenia znamienici goście biorą udział w licznych dyskusjach o zagadnieniach związanych z ochroną zdrowia w czasach pandemii.

14 czerwca rozpoczął się VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Fot. Rynek Zdrowia
 • Trwa VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych
 • Dziś w agendzie sesje o m.in. Krajowym planie odbudowy, szczepieniach, krajowej sieci kardiologii, onkologii i chorobach nowotworowych, neurologii, nadwadze i otyłości
 • Dzisiaj odbędzie się także Gala VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Trwa rejestracja na sesje na stronie wydarzenia: https://www.hccongress.pl

14 CZERWCA (MCK KATOWICE ORAZ ONLINE)

14.06.21 R., GODZ. 9:30-12:00 SESJA INAUGURACYJNA: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE - CZY ZDAŁ NAJTRUDNIEJSZY EGZAMIN? CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ? 

DEBATA:

 • Przegląd i omówienie niektórych wskaźników epidemiologicznych w
  Polsce od marca 2020 roku
 • Nie tylko COVID-19 – przyczyny wzrostu liczby zgonów w Polsce
 • W jaki sposób otwierać system opieki zdrowotnej w czasie epidemii
  na leczenie wszystkich chorób?
 • Stan bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju – wnioski z pandemii
  na wypadek wystąpienia kolejnych masowych zagrożeń
 • Polski Ład w ochronie zdrowia – cele, narzędzia, plan realizacji

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • PAWEŁ BUSZMAN, Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski
  Uniwersytet Medyczny
 • BARTŁOMIEJ CHMIELOWIEC, Rzecznik Praw Pacjenta
 • DOMINIK DZIURDA, dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • ANDRZEJ FAL, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób
  Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes
  zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
 • GRZEGORZ GIELERAK, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
 • GRZEGORZ JUSZCZYK, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
  – Państwowy Zakład Higieny
 • BEATA MAŁECKA-LIBERA, senator RP, przewodnicząca Senackiej Komisji
  Zdrowia
 • KLAUDIA ROGOWSKA, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medyczne im.
  Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • ANNA RULKIEWICZ, prezes Grupy LUX MED, prezes zarządu Pracodawców
  Medycyny Prywatnej
 • ANDRZEJ SOŚNIERZ, poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Zdrowia
 • GERTRUDA UŚCIŃSKA, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

14.06.21 R., GODZ. 12:30-14:00 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY - JAK DOBRZE WYDAĆ UNIJNE PIENIĄDZE NA ZDROWIE 

 • Mechanizmy wykorzystania środków grantowych i dotacji w ramach
  Krajowego Planu Odbudowy
 • Kluczowe obszary wsparcia ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu
  Odbudowy – na co możemy/powinniśmy przeznaczyć środki z KPO
 • Kształcenie kadr medycznych, finansowanie badań naukowych,
  wykorzystanie nowoczesnych technologii medycznych, cyfryzacja ochrony
  zdrowia – lista priorytetów KPO
 • Możliwość wsparcia z puli KPO zmian systemowych, w tym
  dotyczących organizacji lecznictwa szpitalnego

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • PIOTR BUSZMAN, kierownik Katedry Kardiologii, Krakowska Akademia im.
  Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik ds. badań przedklinicznych
  Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland
 • ANDRZEJ CISŁO, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • MAŁGORZATA GAŁĄZKA-SOBOTKA, dziekan Centrum Kształcenia
  Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
  Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego
  Funduszu Zdrowia
 • BARBARA MISIEWICZ-JAGIELAK, wiceprezes zarządu Polskiego Związku
  Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
 • BOLESŁAW PIECHA, poseł RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej
  Komisji Zdrowia
 • JAKUB SWADŹBA, prezes Diagnostyki

PREZENTACJA I MODERACJA: JERZY GRYGLEWICZ, ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

14.06.21 R., GODZ. 12:30-14:00 ONKOLOGIA W POLSCE - SESJA SYSTEMOWA 

 • Możliwości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w czasie
  epidemii – skala oraz skutki ograniczeń przyjęć
 • Co się zmieni po 1 stycznia 2022 r., czyli po wejściu w życie
  ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej?
 • Które elementy pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej będą
  rozwijane po 1 stycznia 2022 r., a z których należy zrezygnować i
  dlaczego?
 • Czy Fundusz Medyczny i Krajowa Sieć Onkologiczna zwiększą
  możliwości stosowania u pacjentów w Polsce technologii o wysokim
  poziomie innowacyjności?
 • Onkologia dziecięca w Narodowej Strategii Onkologicznej
 • Współpraca lekarzy POZ z onkologami
 • Jak poprawić dostęp do diagnostyki i wczesnego wykrywania
  nowotworów w czasie pandemii COVID-19? Propozycje zmian w podstawowej
  opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • JOLANTA CZERNICKA-SIWECKA, prezes Fundacji Iskierka
 • MARCIN FAFLIK, prezes zarządu LUX MED Onkologia
 • SŁAWOMIR GADOMSKI, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • ADAM MACIEJCZYK, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum
  Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący Polskiego Towarzystwa
  Onkologicznego
 • JANUSZ MEDER, prezes Polskiej Unii Onkologii, przewodniczący
  Komisji Bioetyki, kierownik Redakcji Naukowej, Narodowy Instytut
  Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w
  Warszawie
 • JAN STYCZYŃSKI, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i
  hematologii dziecięcej, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i
  Eksperymentalnej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium
  Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • TOMASZ SZCZEPAŃSKI, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii,
  Hematologii i Onkologii Dziecięcej, rektor Śląskiego Uniwersytetu
  Medycznego w Katowicach, ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii
  Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im.
  Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący Polskiego
  Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

MODERACJA: KRZYSZTOF SKŁADOWSKI, konsultant krajowy w dziedzinie
radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im.
Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w
Gliwicach

14.06.21 R., GODZ. 12:30-14:00 SZCZEPIENIA, CZYLI PO PIERWSZE SKUTECZNA PROFILAKTYKA 

 • W jaki sposób epidemia COVID-19 zmieniła społeczne postrzeganie
  szczepień w Polsce
 • W jakim kierunku powinna zmierzać polityka państwa, by Polacy
  chcieli się szczepić nie tylko przeciwko COVID-19?
 • Zwiększenie dostępu do szczepień w całej populacji
 • Postulowane kierunki poszerzania dostępu do szczepień
  obowiązkowych
 • Źródła finansowania szczepień w Polsce, w tym postulowany model
  refundacji szczepionek

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • ADAM ANTCZAK, prorektor ds. klinicznych i zarządzania nauką,
  kierownik I Katedry Chorób Wewnętrznych, kierownik Oddziału
  Klinicznego Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital
  Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital
  Weteranów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • BARTŁOMIEJ CHMIELOWIEC, Rzecznik Praw Pacjenta
 • MARCIN CZECH, specjalista w zakresie epidemiologii i dziedzinie
  zdrowia publicznego, twórca dokumentu Polityka Lekowa Państwa,
  wiceminister zdrowia w latach 2017-2019, kierownik, Studia Podyplomowe
  Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji oraz Studium
  Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, Szkoła
  Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • DARIUSZ DZIEŁAK, przewodniczący zespołu do spraw organizacji
  szczepień populacji przeciwko COVID-19, dyrektor Departamentu Analiz i
  Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • AGNIESZKA MASTALERZ-MIGAS, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny
  rodzinnej, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny
  Rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet
  Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • ANETA NITSCH-OSUCH, konsultant wojewódzki ds. epidemiologii,
  prodziekan ds. programów i jakości kształcenia, Wydział Lekarski,
  kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,
  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Członek Rady
  Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym

MODERACJA: JAKUB SZULC, ekspert ochrony zdrowia

14.06.21 R., GODZ. 12:30-14:00 2021 ROKIEM WYROBÓW MEDYCZNYCH - CO ZMIENI SIĘ W TYM ROKU? JAK WPŁYNIE TO NA FUNKCJONOWANIE BRANŻY? 

 • Rozporządzenie Mi nowa ustawa o wyrobach medycznych – czy to
  zapowiedź rewolucji w branży wyrobów medycznych? Jak nowa legislacja
  wpłynie na funkcjonowanie całego rynku zdrowia w Polsce? Dlaczego
  polskie przepisy radykalnie odbiegają od uregulowań europejskich?
 • Sytuacja polskiego rynku wyrobów medycznych na tle Europy i krajów
  Grupy Wyszehradzkiej
 • Finansowanie wyrobów medycznych w dobie COVID-19
 • Wyroby medyczne a reklama – co się zmieni po wprowadzeniu nowych
  rozporządzeń?
 • Dlaczego w obliczu zagrożenia zamykają się granice europejskie i
  wreszcie, czy w takiej sytuacji jesteśmy w stanie konkurować z USA i
  Chinami?
 • HTA dla wyrobów medycznych – co zmieni się w najbliższym czasie?
  Dlaczego przyspieszenie wdrażania nowych technologii i innowacji w
  branży medycznej jest tak istotne?

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • DOMINIK DZIURDA, dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • ARKADIUSZ GRĄDKOWSKI, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby
  Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
 • IGOR GRZESIAK, wiceprezes zarządu Instytutu Praw Pacjenta i
  Edukacji Zdrowotnej
 • JAN SZULC, dyrektor Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych,
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
  Produktów Biobójczych
 • OLGA EWA SEMENIUK, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy
  i Technologii

14.06.21 R., GODZ. 14:30-16:00 SZPITALE W POLSCE CZ. I - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 • Projektowane rozwiązania legislacyjne: restrukturyzacja,
  przekształcenia właścicielskie i konsolidacja placówek
 • Zarządzanie centralne czy samorządowe – nowoczesne planowanie
  działalności szpitalnej: zakres programowy i populacja objęta
  opieką, architektura i organizacja, zarządzanie kadrami
 • Szpital w dobie pandemii COVID-19 i potencjalnych kolejnych epidemii
  – główne wyzwania organizacyjne i zarządcze
 • Czy epidemia sprzyja wdrażaniu innowacji w zarządzaniu szpitalami?

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • SŁAWOMIR GADOMSKI, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • TOMASZ MACIEJEWSKI, dyrektor naczelny Instytutu Matki i Dziecka w
  Warszawie
 • KLAUDIA ROGOWSKA, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im.
  Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • TOMASZ SŁAWATYNIEC, dyrektor Wydziału Zdrowia, Mazowiecki Urząd
  Wojewódzki w Warszawie
 • WALDEMAR WIERZBA, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w
  Warszawie
 • MARIUSZ WOŁOSZ, prezydent Bytomia
 • KRZYSZTOF ZACZEK, prezes zarządu Szpitala Murcki

MODERACJA: JAROSŁAW FEDOROWSKI, prezes Polskiej Federacji Szpitali

14.06.21 R., GODZ. 14:30-16:00 CHOROBY NOWOTWOROWE W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA TERAPEUTYCZNE 

 • Nowotwory kobiece w Polsce, m.in. rak jajnika – czy nadal zbyt
  późno rozpoznajemy tę chorobę?
 • Leczenie pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym – nowe
  możliwości terapeutyczne
 • Miejsce i znaczenie badań klinicznych dla opieki onkologicznej w
  Polsce

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • MARIUSZ BIDZIŃSKI, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii
  onkologicznej, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy
  Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut
  Badawczy
 • ANITA CHUDECKA-GŁAZ, lekarz kierujący Kliniką Ginekologii
  Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu
  Medycznego w Szczecinie
 • LESZEK KRAJ, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób
  Wewnętrznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego
  Uniwersytetu Medycznego
 • JANUSZ MEDER, prezes Polskiej Unii Onkologii, przewodniczący
  Komisji Bioetyki, kierownik Redakcji Naukowej, Narodowy Instytut
  Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w
  Warszawie
 • JOANNA PARKITNA, p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii
  Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • BARBARA PEPKE, prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”, lider Koalicji
  Hepatologicznej
 • JOANNA STREB, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii
  klinicznej, kierownik Poradni Onkologicznej, Oddział Kliniczny
  Onkologii, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

14.06.21 R., GODZ. 14:30-16:00 CYFRYZACJA OCHRONY ZDROWIA

 • Technologie, które zyskują na znaczeniu: AI, big data, cloud, VR/AR
 • Rola sztucznej inteligencji w rozwoju medycyny – główne trendy,
  wybrane zastosowania
 • Znaczenie danych w rozwoju systemów wspomagających rynek medyczny
  – big data
 • Cyberzagrożenia medyczne a bezpieczeństwo danych
 • Migruj do chmury medycznej. Medycyna w chmurze, chmura w medycynie
 • Smart Hospital – od koncepcji do realizacji

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • JAN BUTKIEWICZ, dyrektor sprzedaży pionu opieki zdrowotnej Asseco
  Poland
 • MIKOŁAJ GURDAŁA, regionalny dyrektor ds. innowacji w Europie
  Północnej i Środkowej EIT Health InnoStars
 • LIGIA KORNOWSKA, dyrektor zarządzający Polskiej Federacji
  Szpitali, Liderka Koalicji AI w zdrowiu
 • GRAŻYNA RUBIŚ-LIOLIOS, dyrektor generalna GE Healthcare w Polsce i
  Krajach Bałtyckich
 • MAREK WITULSKI, dyrektor branż Diagnostic Imaging i Advanced
  Therapies w Siemens Healthineers
 • RAFAŁ WŁACH, dyrektor sprzedaży CompuGroup Medical Polska
 • MICHAŁ ZORZYCKI, dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia
  KAMSOFT

MODERACJA: MACIEJ BANACH, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa
Miażdżycowego, prezes Think-Tank "Innowacje dla Zdrowia", MedIT
Innovations

14.06.21 R., GODZ. 14:30-16:00 NEUROLOGIA W CZASACH EPIDEMII - DEBATA O
KILKU CHOROBACH 

 • Choroby mózgu – wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia,
  lekarzami i polityką społeczną
 • Prezentacja Raportu i Strategii dla polskiej neurologii
 • Polska medycyna w obliczu zmian demograficznych – jak sprostać starzeniu się społeczeństwa w kontekście chorób neurodegeneracyjnych mózgu
 • Leczenie schorzeń neurodegeneracyjnych w Polsce na przykładzie
  choroby Alzheimera i choroby Parkinsona
 • Stwardnienie rozsiane – dlaczego potrzebujemy jasno wytyczonej
  ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej dla pacjentów z podejrzeniem i
  rozpoznaniem SM?

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • MONIKA ADAMCZYK-SOWA, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii,
  Śląski Uniwersytet Medyczny
 • DARIUSZ KOZIOROWSKI, adiunkt Kliniki Neurologii, Wydział Nauk o
  Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski
 • KONRAD REJDAK, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet
  Medyczny w Lublinie
 • JAROSŁAW SŁAWEK, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
  kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego, Szpital św. Wojciecha,
  Copernicus Podmiot Leczniczy

14.06.21 R., GODZ. 14:30-16:00 NADWAGA I OTYŁOŚĆ - KAMPANIE
EDUKACYJNE JUŻ NIE WYSTARCZĄ 

 • Polityka żywieniowa w kontekście zdrowia publicznego i
  bezpieczeństwa konsumentów
 • Otyłość u dzieci – rosnąca skala problemu
 • "Epidemia" otyłości – wyzwanie dla zespołów interdyscyplinarnych
 • Otyłość – choroba sama w sobie, a zarazem czynnik ryzyka innych
  jednostek chorobowych
 • Leczenie bariatryczne – katalog wskazań i przeciwwskazań
 • Podatek cukrowy – czy rzeczywiście pomoże w walce z otyłością?
 • KOS_BAR, innowacyjny model opieki oparty na VBHC. Na czym będzie
  polegał?

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • ANNA FIJAŁKOWSKA, zastępca dyrektora ds. nauki, kierownik Zakładu
  Kardiologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • MAŁGORZATA GAŁĄZKA-SOBOTKA, dziekan Centrum Kształcenia
  Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
  Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego
  Funduszu Zdrowia
 • DOMINIKA JANISZEWSKA-KAJKA, zastępca dyrektora Departamentu
  Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia
 • PIOTR MAJOR, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i
  Metabolicznej, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Chirurgii
  Bariatrycznej i Metabolicznej, Oddział Chirurgii Ogólnej, KCM Clinic
 • PAWEŁ MATUSIK, Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii
  Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • MAGDALENA OLSZANECKA-GLINIANOWICZ, kierownik Katedry Patofizjologii,
  Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Śląski Uniwersytet
  Medyczny, prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
 • TOMASZ STEFANIAK, dyrektor ds. lecznictwa, lekarz naczelny
  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
 • MARIUSZ WYLEŻOŁ, Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i
  Onkologicznej, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii
  Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie

14.06.21 R., GODZ. 16:30-18:00 KARDIOLOGIA - SIEĆ, PROGRAM I NOWE
TECHNOLOGIE 

 • Krajowa Sieć Kardiologiczna jako część Narodowego Programu
  Zdrowego Serca i Naczyń
 • Nowe technologie w kardiologii – możliwości i wyzwania dla
  pacjenta i systemu
 • Niewydolność serca – epidemia XXI wieku; co dalej z programem
  KONS?
 • Projekt Programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad chorymi z
  AF (KOS-AF)
 • Choroba niedokrwienna serca: główna przyczyna zgonów Polaków –
  jak zapobiegać ciężkim powikłaniom i poprawić wskaźniki zdrowotne

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • KRZYSZTOF BŁASZYK, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Serca w
  Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii
  Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • MARIUSZ GĄSIOR, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego
  Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób
  Serca w Zabrzu
 • JAROSŁAW KAŹMIERCZAK, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii,
  kierownik Kliniki Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
 • PRZEMYSŁAW MITKOWSKI, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa
  Kardiologicznego, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu
  Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry
  Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • PIOTR PONIKOWSKI, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
  Śląskich we Wrocławiu
 • ADAM WITKOWSKI, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy
  Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

MODERACJA: KRYSTIAN WITA, konsultant wojewódzki w dziedzinie
kardiologii, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik
Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum
Medyczne im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach

14.06.21 R., GODZ. 16:30-18:00 SZPITALE W POLSCE CZ. II - FINANSOWANIE

 • Wpływ pandemii na sytuację finansową szpitali – przegląd
  wybranych wskaźników rok do roku – 2019 vs. 2020
 • Na jaką tarczę finansową mogły/mogą liczyć szpitale?
 • Redefinicja sieci szpitali – czy ryczałt się sprawdził?
 • Do jakiego modelu finansowania szpitali zmierzamy?
 • Inwestycje, polityka zakupowa, optymalizacja szpitalnych kosztów
 • Premiowanie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalach
  – temat do dyskusji po pandemii?

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • JERZY FRIEDIGER, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
  Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
 • JAKUB KRASZEWSKI, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum
  Klinicznego w Gdańsku
 • MICHAŁ KĘPOWICZ, dyrektor ds. relacji strategicznych i Market
  Access Philips Healthcare
 • WŁADYSŁAW PERCHALUK, prezes Związku Szpitali Powiatowych
  Województwa Śląskiego
 • PIOTR POBROTYN, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we
  Wrocławiu
 • ANDRZEJ ZAKRZEWSKI, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Narodowego
  Funduszu Zdrowia

MODERACJA: KLARA KLINGER, Dziennik Gazeta Prawna

14.06.21 R., GODZ. 16:30-18:30 START-UPY - PANEL TOWARZYSZĄCY
FINAŁOWYM PREZENTACJOM III KONKURSU START-UP-MED 

Prezentacje finalistów III Konkursu Start-Up-Med – imprezy
towarzyszącej VI Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych

Wybór laureatów i dyskusja z udziałem Jury III Konkursu Start-Up-Med

 • Wpływ pandemii na rozwój rynku start-upów
 • Ścieżki akceleracyjne dla start-upów medycznych w Polsce
 • Czy każdy pomysł musi kończyć się start-upem?
 • Warunki udanego start-upu
 • Wpływ doktoratów wdrożeniowych na rozwój medycyny

14.06.21 R., GODZ. 16:30-18:00 HEMATOONKOLOGIA - POTRZEBY, OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

 • Główne kierunki rozwoju terapii stosowanych w nowotworach krwi
 • Terapie komórkowe i genowe CAR-T – dlaczego stanowią przełom w
  leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaka?
 • Sytuacja polskich pacjentów z wybranymi nowotworami krwi, m.in.
  mielofibrozą, szpiczakiem plazmocytowym i przewlekłą białaczką
  limfocytową
 • Innowacyjne terapie ograniczone w czasie

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • ALICJA CHYBICKA, senator RP, kierownik Ponadregionalnego Centrum
  Onkologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei"
 • SEBASTIAN GIEBEL, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i
  Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
  Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 • JAKUB GIERCZYŃSKI, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie
  Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 • KRZYSZTOF KAŁWAK, zastępca kierownika Kliniki Transplantacji
  Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital
  Kliniczny we Wrocławiu
 • JAN STYCZYŃSKI, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i
  Eksperymentalnej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium
  Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

MODERACJA: ANNA SOJKA, redaktor Polskiego Radia Katowice

14.06.21 R., GODZ. 16:30-18:00 NOWOCZESNE LECZENIE UDARU MÓZGU - WYMIAR MEDYCZNY I SPOŁECZNY 

 • Udar mózgu – trzecia najczęstsza przyczyna niepełnosprawności
  osób dorosłych w Polsce
 • Leczenie udaru mózgu w Polsce – organizacja, finansowanie,
  dostępność
 • Program leczenia udaru niedokrwiennego trombektomią mechaniczną –
  postulowane modyfikacje
 • Wpływ pandemii COVID-19 na leczenie pacjentów z udarem mózgu w
  Polsce

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • MAŁGORZATA GAŁĄZKA-SOBOTKA, dziekan Centrum Kształcenia
  Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
  Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego
  Funduszu Zdrowia
 • BARTOSZ KARASZEWSKI, kierownik Katedry Neurologii, Gdański
  Uniwersytet Medyczny, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych z Centrum
  Udarowym, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 • ANETTA LASEK-BAL, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Śląski
  Uniwersytet Medyczny
 • KONRAD REJDAK, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet
  Medyczny w Lublinie
 • JAROSŁAW SŁAWEK, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
  kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego, Szpital św. Wojciecha,
  Copernicus Podmiot Leczniczy
 • AGNIESZKA SŁOWIK, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii,
  kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet Jagielloński
  Collegium Medicum

MODERACJA: AGATA PUSTUŁKA, Śląski Uniwersytet Medyczny

14.06.21 R., GODZ. 16:30-18:00 PROFILAKTYKA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH I CYWILIZACYJNYCH 

 • Czy pandemia koronawirusa stała się przełomem w profilaktyce
  chorób zakaźnych w Polsce?
 • Czy mamy w Polsce system profilaktyki pierwotnej chorób
  sercowo-naczyniowych i nowotworowych?
 • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – zapobieganie chorobom jest
  zawsze tańsze, ale również wymaga inwestycji i systemowych
  rozwiązań
 • Aktywność jednostek samorządu terytorialnego – przykłady
  programów polityki zdrowotnej dotyczących chorób cywilizacyjnych

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • MACIEJ BANACH, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa
  Miażdżycowego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego,
  kierownik Centrum Badań Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet
  Zielonogórski
 • ANDRZEJ FAL, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób
  Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes
  zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
 • JERZY JAROSZEWICZ, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i
  Hepatologii, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, przewodniczący
  Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
  Chorób Zakaźnych, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
 • KATARZYNA JEZIERSKA-STENCEL, dyrektor Biura Ubezpieczeń
  Zdrowotnych, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
 • BEATA MAŁECKA-LIBERA, senator RP, przewodnicząca Senackiej Komisji
  Zdrowia
 • WOJCIECH WYSOCZAŃSKI, zastępca dyrektora Wydziału Świadczeń
  Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

MODERACJA: KRZYSZTOF SUSZEK, przewodniczący rady Fundacji Misja
Medyczna

14.06.21 R., GODZ. 19:30 GALA VI KONGRESU WYZWAŃ ZDROWOTNYCH 

Wręczenie nagród w konkursie "Zdrowy Samorząd“

Wręczenie nagród w konkursie Start-Up-Med

Wręczenie nagród Wojskowego Instytutu Medycznego "Mężny Duch"
("Animus Fortis").

IV KONFERENCJA NOWE TECHNOLOGIE W SCHORZENIACH SERCOWO-NACZYNIOWYCH WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE VI KONGRESOWI WYZWAŃ ZDROWOTNYCH

14.06.21 R., GODZ. 12.30-14.00 KRAJOWA SIEĆ KARDIOLOGICZNA - CZY TO WYSTARCZAJĄCA ODPOWIEDŹ NA GŁÓWNEGO ZABÓJCĘ POLAKÓW?

 • Krajowa Sieć Kardiologiczna jako część Narodowego Programu
  Zdrowego Serca i Naczyń
 • Nowe technologie w kardiologii – możliwości i wyzwania dla
  pacjenta i systemu
 • Niewydolność serca – epidemia XXI wieku; co dalej z programem
  KONS?
 • Projekt Programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad chorymi z
  AF (KOS-AF)
 • Choroba niedokrwienna serca: główna przyczyna zgonów Polaków –
  jak zapobiegać ciężkim powikłaniom i poprawić wskaźniki zdrowotne

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • PAWEŁ BUSZMAN, Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski
  Uniwersytet Medyczny
 • MARIUSZ GĄSIOR, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego
  Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób
  Serca w Zabrzu
 • AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR, zastępca ordynatora, Oddział Kardiologii,
  Beskidzkie Centrum Onkologii, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w
  Bielsku Białej, prezes, Beskidzki Oddział Polskiego Towarzystwa
  Lekarskiego, Senator RP
 • PRZEMYSŁAW MITKOWSKI, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa
  Kardiologicznego, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu
  Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry
  Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • KRYSTIAN WITA, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, p.o.
  zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik Oddziału Intensywnego
  Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka
  Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • ADAM WITKOWSKI, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy
  Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 • WOJCIECH WOJAKOWSKI, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób
  Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet
  Medyczny w Katowicach, kierownik III Oddziału Kardiologii,
  Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, ustępujący
  przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowej Polskiego
  Towarzystwa Kardiologicznego

MODERACJA: ZBIGNIEW KALARUS, koordynator I Oddziału Kardiologii i
Angiologii, kierownik Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i
Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

14.06.21 R., GODZ. 14:30-16:00 WYZWANIA W MEDYCYNIE SERCOWO-NACZYNIOWEJ PO PANDEMII. NOWE OTWARCIE NA PRZYSZŁOŚĆ CZY TYLKO WALKA O POWRÓT DO NORMALNOŚCI? 

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY:

Co zmieniło się w medycynie sercowo-naczyniowej w okresie pandemii.
Skąd idziemy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

 • ŁUKASZ PYKA, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM,
  Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

DYSKUSJA:

 • Gdzie byliśmy przed pandemiaą
 • Gdzie jesteśmy, jak zweryfikowaliśmy oczekiwania, jak pandemia
  zweryfikowała rozwój nowych technologii
 • Jak nowe technologie pomagają w wyjściu z okresu pandemii
 • Co zaadaptujemy z tego okresu, do czego nigdy nie wrócimy?
 • Co nas czeka w przyszłości?

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • MARIUSZ GĄSIOR, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego
  Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób
  Serca w Zabrzu
 • JAROSŁAW KAŹMIERCZAK, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii,
  kierownik Kliniki Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
 • OSKAR KOWALSKI, prorektor ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego, adiunkt Zakładu Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • PRZEMYSŁAW MITKOWSKI, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa
  Kardiologicznego, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu
  Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry
  Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • KRYSTIAN WITA, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, p.o.
  zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik Oddziału Intensywnego
  Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka
  Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • ADAM WITKOWSKI, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy
  Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

MODERACJA: WOJCIECH WOJAKOWSKI, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, kierownik III Oddziału Kardiologii,
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, ustępujący
przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego

Organizatorem KONGRESU WYZWAŃ ZDROWOTNYCH jest Grupa PTWP, wydawca m.‌in. magazynu Rynek Zdrowia i portali PORTALSAMORZADOWY.PL, RYNEKZDROWIA.PL

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum