Rusza akcja wspierająca pacjentów z chorobami przewlekłymi w czasie pandemii

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 07 kwietnia 2020 16:22

W sytuacji zagrożenia COVID-19 oraz wyzwań, przed którymi stanęli pacjenci z chorobami przewlekłymi, które związane są z ograniczonym dostępem do kontynuacji procesów terapeutycznych, nieregularnym lub całkowitym brakiem dostępu do leków została podjęta inicjatywa "współodpowiedzialni.org" - informują organizatorzy przedsięwzięcia.

Inicjatorami akcji są: Fundacja „Misja Medyczna”, Polska Unia Organizacji Pacjentów, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Fundacja „Razem w Chorobie” oraz Kancelaria Doradcza - Rafał Piotr Janiszewski.

Kampania informacyjna, działania edukacyjne oraz działania prowadzone z wykorzystaniem mediów elektronicznych pod hasłem „współodpowiedzialni.org” skierowane zostaną do szerokiej grupy pacjentów z chorobami przewlekłymi, organizacji pacjentów, a także świadczeniodawców realizujących kontrakt z NFZ. Celem akcji jest wsparcie pacjentów w radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa.

- Zwróciliśmy się do Ministra Zdrowia z apelem o wsparcie działań, które szczególnie służą zachowaniu ciągłość procesów leczniczych u wszystkich pacjentów z chorobami przewlekłymi - informuje Krzysztof Suszek z Fundacji „Misja Medyczna”, koordynator akcji „współodpowiedzialni.org”.

- Z uwagą wsłuchujemy się w głosy pacjentów, których mamy przyjemność reprezentować, a na podstawie zebranych w ciągu ostatnich kliku dni informacji jasno wynika, przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiaj nie tylko pacjenci z chorobami przewlekłymi, ale również realizujący proces leczniczy lekarze i świadczeniodawcy - dodaje Monika Zientek, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów.

Wśród kilkuset podnoszonych kwestii w rozmowach z organizacjami oraz pacjentami zostały skatalogowane grupy najpilniejszych potrzeb, które dotyczą:
1. Zapewnienia ciągłości dostaw leków (m.in. w reumatologii oraz dla chorujących na nieswoiste zapalenie jelit (NZJ).
2. Grup pacjentów objętych leczeniem biologicznym, którzy otrzymują za pośrednictwem SMS informacje o odwołaniu wizyty bez podania szczegółów dalszego postępowania oraz informacje.
3. Możliwości dystrybucji leków. Informacje przekazywane za pośrednictwem organizacji pacjentów z obszaru neurologii dotyczą chorych na SM. Dla tej grupy pacjentów problemem jest możliwość odbioru leku osobiście.
4. Możliwości przedłużania terapii, w której decydującym czynnikiem jest np. wykonanie rezonansu, który w obecnej sytuacji jest wstrzymany.
5. Dostępu do środków dezynfekcji (problem zgłoszony przez pacjentów objętych terapią żywieniową).

Inicjatorzy akcji „współodpowiedzialni.org” zwrócili się do Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta z apelem o wsparcie planowanych działań, między innymi obejmujących:
• Obowiązujące przepisów prawa (przypomnienie świadczeniodawcom o obowiązku zapewnienia ciągłości procesu leczniczego oraz konsekwencjach prawnych zaniechania terapii)

• Edukację w zakresie możliwych działań w sytuacji przerwania procesu leczniczego poprzez utworzenie strony internetowej pod adresem www.wspolodpowiedzialni.org., na której znajdą się aktualne informacje i przydatne porady. Za pośrednictwem strony, w formie ankiety będzie można zgłaszać powody i nieprawidłowości związane z przerywaniem terapii. Już dzisiaj udostępnione zostały skrzynki e-mali dla pacjentów: info@puop.pl. i fundacja@misjamedyczna.org, na które można zgłaszać nieprawidłowości oraz propozycje zmian, które znacząco mogą poprawić sytuację pacjentów z chorobami przewlekłymi

• Przegląd obowiązujących praw pacjenta w kontekście nowej sytuacji epidemiologicznej - uporządkowanie i przekazanie wiedzy o obowiązujących prawach pacjenta, ważnych szczególnie w okresie pandemii oraz obowiązujących zmianach wprowadzonych przez Ministra Zdrowia w kwestii dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej.

• Udzielania wsparcia psychologicznego dla pacjentów, którzy wskutek lęku o swoje zdrowie przerwali leczenie

• Stworzenia narzędzi dla pacjentów zagrożonych brakiem kontynuowania terapii, np. poprzez zamieszczenie na stronie akcji opisu możliwych ścieżek postępowania, natomiast w sytuacji „zamknięcia drzwi” przez świadczeniodawców wskazanie możliwości skorzystania przez pacjenta z teleporady.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum