Rtęć w plombach stomatologicznych. Będzie zmiana przepisów w tym zakresie

Autor: LJ • Źródło: KPRM, Rynek Zdrowia11 października 2021 10:11

O ile niebezpieczna rtęć zniknęła z termometrów, nadal jest obecna w plombach amalgamatowych. Powstanie plan ograniczania ich stosowania przez dentystów.

Rtęć w plombach stomatologicznych. Będzie zmiana przepisów w tym zakresie
Od 1 lipca 2018 r. nie można stosować amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, u dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących (fot. ShutterStock)
 • Od połowy 2018 roku obowiązują unijne przepisy w zakresie zakazu stosowania amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów
 • Problem polega na tym, że dotychczas nie wydano jeszcze w Polsce przepisów, które dostosują polskie prawo do unijnych zasad
 • Powstanie krajowy plan dotyczący możliwości ograniczania amalgamatu stomatologicznego

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie rtęci (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r.)

Zgodnie z tym rozporządzeniem, od 1 lipca 2018 r. nie można stosować amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, u dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących.

NRL ogłasza koniec z czarnymi plombami u dzieci

Zakaz stosowania amalgamatów jest konsekwencją m.in. podpisania przez państwa Unii Europejskiej międzynarodowej konwencji w sprawie ograniczenia używania rtęci. Plomby amalgamatowe ją zawierają.

Dotychczas nie wydano jeszcze w Polsce przepisów, które dostosuje polskie prawo do unijnych zasad.

Krajowy plan ograniczania amalgamatu stomatologicznego

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się oczekiwany projekt.

Ma on:

 • wskazać organy właściwe do opracowania krajowego planu dotyczącego możliwości ograniczania amalgamatu stomatologicznego, kontroli przestrzegania obowiązku instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach dentystycznych,
 • wprowadzić system sankcyjny – określić przepisy karne i administracyjne kar pieniężnych za naruszenia zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie rtęci;
 • wprowadzić zmiany w ustawie z dnia 20 stycznia 2021 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 195) – w zakresie rozszerzenia uprawnień organów kontrolnych w gabinetach stomatologicznych.

Inne zmiany w rozporządzeniu w sprawie rtęci obejmują:

 • ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie rozszerzenia kompetencji Inspektora Ochrony Środowiska w obszarze wydawania zgody na przywóz i wywóz z Polski rtęci lub jej mieszanin oraz kontroli w przypadku zgłoszenia przez organy KAS naruszeń przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie rtęci;
 • ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w zakresie dodania nowego rozdziału dotyczącego postępowania z rtęcią, mieszaninami rtęci i związkami rtęci, w tym z amalgamatem stomatologicznym:
 1. określenie na jakich zasadach, po uzyskaniu zgody organów Inspekcji Ochrony Środowiska, może nastąpić przywóz i wywóz z Polski rtęci lub mieszanin rtęci,
 2. wyznaczenie organów Kontroli Skarbowej do kontroli przywozu i wywozu z Polski rtęci, mieszanin rtęci i związków rtęci,
 3. wprowadzenie przepisów określających procedurę ubiegania się o decyzję zezwalającą na wprowadzanie do obrotu nowego produktu z dodatkiem rtęci lub zastosowanie nowego procesu produkcyjnego, przynoszącego znaczące korzyści dla środowiska lub zdrowia i niestanowiącego znaczącego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi, oraz w przypadku gdy nie są dostępne wykonalne pod względem technicznym alternatywne rozwiązania bezrtęciowe przynoszące takie korzyści,

Powstanie kompleksowe uregulowanie kwestii rtęci w Polsce

 • ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – w zakresie:
 1. wprowadzenia definicji odpadów rtęciowych (w art. 3 ust. 1 dodanie pkt 9a),
 2. ewidencjonowania odpadów rtęciowych (art. 75 i 76), w tym w zakresie ilości / masy odpadów, gospodarowania nimi przez uprawnione podmioty oraz posiadania zaświadczeń z tym związanych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia – dodania rozdziału pt. odpady rtęciowe i warunku, że przetwarzanie odpadów rtęciowych nie może prowadzić do odzyskiwania rtęci (dodanie art. 102d),
 3. wprowadzenie zakazu czasowego składowania odpadów rtęciowych w postaci ciekłej w obiektach naziemnych od dnia 1 stycznia 2023 r. (w art. 122 dodanie ust. 4).

Efektem zmian wprowadzonych w projekcie ustawy będzie stworzenie kompletnego systemu regulującego kwestie dotyczące rtęci w Polsce. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to pierwszy kwartał 2022 roku.

NRL wystąpiła do szefa MZ i premiera w sprawie amalgamatów

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze