Rozmowy przerwane: nie ma porozumienia w sprawie recept refundowanych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 04 stycznia 2012 22:45

Zespół negocjacyjny Naczelnej Rady Lekarskiej nie osiągnął w środę (4 stycznia) porozumienia z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przepisów refundacyjnych - powiedział PAP prezes NRL Maciej Hamankiewicz. Rozmowy po ponad sześciu godzinach zostały przerwane.

- Po stronie ministra Arłukowicza była dobra wola. Powodem przerwania rozmów jest postawa prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, który nie chciał zgodzić się na zawieszenie przepisów dotyczących karania lekarzy - powiedział PAP Hamankiewicz.

Przystępując do rozmów z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, Naczelna Rada Lekarska wysunęła postulat nowelizacji ustawy refundacyjnej i usunięcia z niej zapisów mówiących, że lekarz błędnie wypisujący receptę będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami.

Chodzi o wypisanie recepty m.in. nieuzasadnionej względami medycznymi lub niezgodnej z listą leków refundowanych. Lekarz będzie też ponosił odpowiedzialność finansową w przypadku, gdy na recepcie wpisze niewłaściwy poziom refundacji leku.

Samorząd lekarski domaga się także zmiany rozporządzenia w sprawie recept na leki refundowane. Chodzi o obowiązek wpisywania przez lekarzy na recepcie poziomów odpłatności leków: B - bezpłatne, R - ryczałt, 30 proc., 50 proc., 100 proc. Lekarze sprzeciwiają się także wymogowi wpisywania na recepcie kodów uprawnień pacjenta do refundacji leków.

Od początku roku lekarze m.in. z OZZL i PZ - w proteście przeciwko przepisom refundacyjnym, które ich zdaniem są zbyt restrykcyjne i nakładają na lekarzy biurokratyczne obowiązki - nie określają na receptach poziomu refundacji leku i stawiają pieczątkę: "Refundacja leku do decyzji NFZ". Część pacjentów mimo prawa do wykupienia leków ze zniżką musi płacić za nie więcej.

Lekarze podkreślają, że nie posiadają narzędzi, np. odpowiedniego systemu komputerowego, umożliwiających im wywiązanie się z nałożonych obowiązków. Jak mówią, obawiają się wysokich kar finansowych, które przewiduje ustawa refundacyjna.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum