Rewolucja w przychodniach. Eksperci przy premierze chcą ogromnych zmian w POZ

Autor: Justyna Przybytek-Pawlik • Źródło: Rynek Zdrowia30 czerwca 2022 13:00

Eksperci z Rady ds. COVID, działającej przy premierze, postulują ogromne zmiany w przychodniach, czyli podstawowej opiece zdrowotnej. Chcą m.in. ograniczenia teleporad oraz włączenia do POZ nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ponadto zmiany dotyczą finansowania, opieki koordynowanej i pediatrii.

Rewolucja w przychodniach. Eksperci przy premierze chcą ogromnych zmian w POZ
Eksperci przy premierze chcą ogromny zmian w POZ. To rewolucja w przychodniach Fot. PAP/Mirosław Trembecki
 • Rada do spraw COVID-19, działająca przy premierze, w swoim najnowszym stanowisku postuluje ogromne zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)
 • Mają dotyczyć finansowania oraz opieki koordynowanej. W opiece koordynowanej Rada proponuje, aby funkcję koordynatora diagnostyki i leczenia specjalistycznego pacjenta pełnił regionalny oddział wewnętrzny
 • Ponadto eksperci chcą, by nocna i świąteczna opieka medyczna wróciły do przychodni lekarzy rodzinnych. Chcą również ograniczenia teleporad do wstępnego triage oraz kontynuacji leczenia przewlekłego
 • Poza tym Rada proponuje zmiany w modelu opieki pediatrycznej w ramach POZ

Eksperci przy premierze chcą ogromny zmian w POZ. To rewolucja w przychodniach

Rada do spraw COVID-19 w stanowisku z 22 czerwca rekomenduje ogromne zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ), czyli przychodniach lekarzy rodzinnych. Zmiany dotyczą m.in. finansowania POZ czy opieki koordynowanej. Jest też propozycja powrotu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do przychodni POZ, znaczące ograniczenie teleporad i telemedycyny oraz zmian w modelu opieki pediatrycznej.

Finansowanie POZ ma się opierać, jak proponują eksperci, na stawce kapitacyjnej, wypłacanej "na każdego" pacjenta pozostającego pod opieką POZ (pieniądze te miałyby pokryć koszty bieżącej działalności oraz badania profilaktyczne) oraz na systemie "pay for performance", z którego pieniądze przeznaczone będą na "koszty diagnostyki i leczenia pacjenta na poziomie podstawowym lub jako kontynuacja diagnostyki i leczenia specjalistycznego".

Koordynatorem opieki koordynowanej ma być regionalna interna

W opiece koordynowanej, która miała zrewolucjonizować podstawową opiekę zdrowotną, Rada ds. COVID-19 postuluje, aby funkcję koordynatora diagnostyki i leczenia specjalistycznego pacjenta pełnił regionalny oddział wewnętrzny.

- Z kolei lekarz POZ utrzymuje stały kontakt z regionalnym koordynatorem, który: wspólnie z lekarzem POZ planuje diagnostykę i leczenie, planuje hospitalizacje w oddziale wewnętrznym, jeśli istnieje taka konieczność oraz planuje konsultacje specjalistyczne w zakresie specjalności szczegółowych - czytamy w stanowisku, które podpisał w imieniu Rady prof. Andrzej Horban. 

Zdecydowanie rewolucyjna jest propozycja dotycząca nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ. Mniej teleporad

- Organizacja i prowadzonej Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej powinna wrócić pod skrzydła POZ. Obecny system powoduje dziurę w ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych trwającą od godziny 18. do 8. następnego dnia. W tym czasie pacjent pozostający pod opieką „swojego” lekarza, który z definicji powinien być szczegółowy zaznajomiony ze wszystkimi problemami pacjenta (choćby poprzez dostęp do jego dokumentacji medycznej) jest zmuszony do szukania pomocy w obcym dla niego środowisku. Powoduje to także nadmierne obciążenie SOR i szpitalnych izb przyjęć - twierdzą eksperci. 

Chcą również znaczącego ograniczenia teleporad do "wstępnej oceny  zasadności i pilności porady bezpośredniej lub wizyty domowej oraz do kontynuacji leczenia przewlekłego (kontrola terapii, recepty)".

- Tak zwane teleporady, telemedycyna nie mogą być podstawą diagnostyki i leczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej - wskazano w piśmie.

Poza tym Rada ds. COVID-19 zgłasza uwagi dotyczące pediatrii w ramach POZ.

- Opieka koordynowana na takiej samej zasadzie jak w przypadku interny – rejonowy oddział pediatrii. Kierowanie przez POZ do opieki specjalistycznej z uzasadnieniem (podstawowe badania laboratoryjne, rtg, ekg) oraz uzasadnienie trybu skierowania „pilny” – dodają.

Propozycje Rady ds. COVID-19 dotyczące POZ

Rekomendacje Rady ds. COVID-19 dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej zawarte w stanowisku z 22 czerwca:

 • Finansowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej POZ:
 1. Stawka kapitacyjna – zryczałtowana stawka wypłacana na każdego pacjenta pozostającego pod opieką POZ pokrywa: koszty bieżącej działalności i badania profilaktyczne
 2. Pay for performance – koszty diagnostyki i leczenia pacjenta na poziomie podstawowym lub jako kontynuacja diagnostyki  i leczenia specjalistycznego
 • Opieka koordynowana

Proponujemy, aby funkcję koordynatora diagnostyki i leczenia specjalistycznego pacjenta pełnił regionalny oddział wewnętrzny. Lekarz POZ utrzymuje stały kontakt z regionalnym koordynatorem, który:

 1. Wspólnie z lekarzem POZ planuje diagnostykę i leczenie
 2. Planuje hospitalizacje w oddziale wewnętrznym, jeśli istnieje taka konieczność
 3. Planuje konsultacje specjalistyczne w zakresie specjalności szczegółowych
 • Nocna i świąteczna Pomoc Lekarska

Organizacja i prowadzonej Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej powinna wrócić pod skrzydła POZ. Obecny system powoduje dziurę w ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych trwającą od godziny 18. Do 8. Następnego dnia. W tym czasie pacjent pozostający pod opieką „swojego” lekarza, który z definicji powinien być szczegółowy zaznajomiony ze wszystkimi problemami pacjenta (choćby poprzez dostęp do jego dokumentacji medycznej) jest zmuszony do szukania pomocy w obcym dla niego środowisku. Powoduje to także nadmierne obciążenie SOR i szpitalnych izb przyjęć.

 • Redefinicja i regulacja poradnictwa zdalnego – porady przy użyciu nowoczesnych środków przekazu: telefon, internet…

Tak zwane teleporady, telemedycyna nie mogą być podstawą diagnostyki i leczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Należy ograniczyć je do:

 1. Triage medyczny – wstępna ocena zasadności i pilności porady bezpośredniej lub wizyty domowej
 2. Kontynuacja leczenia przewlekłego – kontrola terapii, recepty
 • Uwagi dotyczące pediatrii w ramach POZ:
 1. Opieka koordynowana na takiej samej zasadzie jak w przypadku interny – rejonowy oddział pediatrii, to samo dotyczy Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej
 2. Kierowanie przez POZ do opieki specjalistycznej z uzasadnieniem (podstawowe badania laboratoryjne, rtg, ekg)
 3. Uzasadnienie trybu skierowania „pilny” – tak jak w punkcie drugim

Dodajmy, że Rada ds. COVID-19 jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny, nauk społeczno-ekonomicznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji.

- Do głównych zadań Rady ds. COVID-19 należy dokonywanie analiz bieżącej sytuacji zdrowotnej, ale także gospodarczej i społecznej w kraju. Rada prezentuje również propozycje działań w zakresie walki z pandemią - czytamy na rządowej stronie.

Rada powstała po wybuchu pandemii. Obecnie działa drugi jej skład. Eksperci z "pierwszej" rady opuścili ją w proteście wobec działań rządu i Ministerstwa Zdrowia, które - jak twierdzili - nie liczyły się z ich zdaniem.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum