Od 1 stycznia wchodzą zmiany w skierowaniach do sanatorium NFZ

Autorzy: PAP; oprac. JPP • Źródło: PAP28 listopada 2022 12:13

Sanatorium NFZ. 28 listopada opublikowano projekt rozporządzenia dot. zmian w skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację uzdrowiskową. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku.

Od 1 stycznia wchodzą zmiany w skierowaniach do sanatorium NFZ
Od 1 stycznia wchodzą zmiany w skierowaniach do sanatorium NFZ Fot. AdobeStock
  • 28  listopada w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
  • Dokument zakłada wdrożenie e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, a także wyeliminowanie papierowych skierowań wystawianych przez lekarzy NFZ
  • Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., przy czym do dnia 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie skierowań w postaci papierowej, z wyjątkami.

Od 1 stycznia wchodzą zmiany w skierowaniach do sanatorium NFZ

W projekcie rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji rozróżniono dwie postaci, w jakich skierowanie może być wystawiane i potwierdzane - elektroniczna forma, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się w systemie informacji medycznej (SIM) oraz papierowa postać, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych.

Skierowanie wystawiane w postaci elektronicznej będzie zawierało m.in.: oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON, nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę organizacyjną zakładu leczniczego oraz specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, adres miejsca wystawienia skierowania, numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także numer identyfikujący skierowanie, datę jego wystawienia, oznaczenie świadczeniobiorcy, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne, które będzie obejmowało imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania, kwalifikacje zawodowe, identyfikator pracownika medycznego oraz podpis.

Skierowanie elektroniczne będzie następnie przekazywane, poprzez system informacji medycznej, do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent zostanie poinformowany o kolejnych etapach przetwarzania skierowania elektronicznego, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu, w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta lub wiadomości przekazanej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Natomiast pacjent, któremu wystawiono skierowanie w postaci elektronicznej, ale który zażądał przekazywania mu powiadomień pisemnych, otrzymuje od właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powiadomienie o: potwierdzeniu skierowania; odmowie potwierdzenia skierowania; przyczynie niepotwierdzenia skierowania w przypadku braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i jego kolejności na liście świadczeniobiorców; terminie rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych.

Skierowanie do uzdrowiska w formie papierowej w wyjątkowej sytuacji

Projektowana regulacja przewiduje wyjątki, kiedy skierowanie będzie wystawione i prowadzone w postaci papierowej. Dotyczyć to będzie przypadków, gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane poza granicami kraju lub kiedy nie pozwalają na to techniczne warunki, bo np. brak jest dostępu do systemu teleinformatycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., przy czym do dnia 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie skierowań w postaci papierowej, z wyjątkami.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum