MZ/Rynek Zdrowia | 02-02-2011 15:25

Resort zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Uwagi do projektu można zgłaszać do 4 lutego 2011 r.

Więcej: www.mz.gov.pl