Resort zdrowia o różnicy między podatkiem a opieką zdrowotną

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 09 lutego 2017 16:05

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie dementuje tezę, że "bezpłatne leczenie będzie tylko dla tych, którzy płacą w kraju podatki".

Resort zdrowia o różnicy między podatkiem a opieką zdrowotną
FOT. Archiwum RZ; zdjęcie ilustracyjne

W komunikacie opublikowanym przez resort czytamy, że godnie z projektem ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będzie przysługiwało m.in. osobom posiadającym: miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Natomiast do ustalenia czy dana osoba zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stosowana dyspozycja zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawie o PIT). A to oznacza, że co do zasady ww. prawo będzie przysługiwało każdej osobie posiadającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku.

Celem projektowanej regulacji - wyjaśnia resort zdrowia - jest objęcie jak najszerszej grupy osób prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Obecnie projektowana definicja miejsca zamieszkania prowadzi bowiem do objęcia prawem do ww. świadczeń większej ilości osób niż przy regulacji definiującej miejsce zamieszkania na podstawie art. 25 Kodeksu cywilnego.

Odnosząc się do kwestii potwierdzania prawa do świadczeń, resort wyjaśnia, że zgodnie z projektem w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą dokumentu potwierdzającego tożsamość osoba uprawniona (lub jej opiekun prawny) będzie zobowiązana okazać inny dokument potwierdzający to prawo. Jeżeli nie będzie ona posiadała takiego dokumentu, będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i miejscu zamieszkania .

Więcej: www.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum