×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Refundacja. Wchodzą zmiany dotyczące działania Komisji Ekonomicznej i negocjacji cen leków

Autor: WOK • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia29 lipca 2021 10:49Aktualizacja: 29 lipca 2021 11:04

Ukazało się zarządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu Komisji Ekonomicznej, która negocjuje z firmami farmaceutycznymi ceny leków refundowanych.

Refundacja. Wchodzą zmiany dotyczące działania Komisji Ekonomicznej i negocjacji cen leków
Komisja Ekonomiczna negocjuje z firmami farmaceutycznymi ceny leków refundowanych; FOT. Shutterstock
 • W życie wchodzą zmiany dotyczące funkcjonowania Komisji Ekonomicznej, która negocjuje z firmami farmaceutycznymi ceny leków refundowanych
 • Nowe zarządzenie reguluje, między innymi trybu składania przez członków Komisji Ekonomicznej deklaracji o braku konfliktu interesów
 • Deklarację o braku konfliktu interesów składa się przez jej sporządzenie w Systemie Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)
 • Znowelizowane przepisy dotyczą także zasad ustalania przez Komisję Ekonomiczną strategii negocjacyjnej

"W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyznaczenie jednego składu zespołu, który przeprowadzi wszystkie tury negocjacji.
Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji, w tym obsługę zespołów negocjacyjnych zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia (DPLiF), współpracując w tym zakresie z przewodniczącym Komisji lub zastępcą przewodniczącego" - czytamy w zarządzeniu zmieniającym zarządzenie w sprawie Komisji Ekonomicznej, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Deklaracje o braku konfliktu interesów

W załączniku do zarządzenia wprowadzono poniższe zapisy:

 • Komisja realizuje zadania kierując się względami gospodarności, rzetelności, obiektywizmu, legalizmu oraz równoważenia interesów świadczeniobiorców, podmiotów z którymi są prowadzone negocjacje oraz płatnika świadczeń zdrowotnych.
 • Członek Komisji składa deklarację o braku konfliktu interesów, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przed posiedzeniem Komisji, w którym będzie brał udział.

Deklarację o braku konfliktu interesów składa się przez jej sporządzenie w Systemie Obsługi List Refundacyjnych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292), zwanym dalej "SOLR", i podpisanie za pomocą podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dopuszcza się podpisanie deklaracji o braku konfliktu interesów podpisem systemowym SOLR (podpis zwykły), jednak w takim przypadku członek Komisji składa również deklarację w postaci papierowej. Deklaracje o braku konfliktu interesów przewodniczący Komisji lub osoba kierująca prowadzeniem negocjacji w każdym z zespołów negocjacyjnych przekazuje niezwłocznie po posiedzeniu do DPLiF.

Jeżeli posiedzenie Komisji albo negocjacje prowadzone przez zespoły negocjacyjne były przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, członek Komisji, który składa deklarację, przekazuje jej cyfrowe odwzorowanie niezwłocznie po posiedzeniu do DPLiF.

Ustalanie strategii negocjacyjnej

Komisja Ekonomiczna, na posiedzeniu, ustala strategię negocjacyjną. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć, spośród jej członków, zespół do opracowania strategii negocjacyjnej. Opracowaną strategię zespół przedstawia na posiedzeniu Komisji.

Zespoły negocjacyjne są obowiązane do prowadzenia negocjacji zgodnie z ustaloną strategią negocjacyjną. W uzasadnionych przypadkach osoba kierująca prowadzeniem negocjacji może zmienić strategię, przy czym uzasadnienie zmiany przedstawia na posiedzeniu Komisji. Członkowie Komisji są zobowiązani do nieujawniania przyjętej strategii negocjacyjnej.

Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy powołanych członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Przepisy zarządzenia dotyczącego Komisji Ekonomicznej obowiązują od 27 lipca 2021 r.

Treść całego zarządzenia - do pobrania poniżej w pdf.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze