Ratownicy wydali oświadczenie. Jest o dodatkach wyjazdowych, SOR-ach i zawodzie ratownika

Autor: oprac. KM • Źródło: Facebook, Rynek Zdrowia23 września 2021 16:33

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych wydał oświadczenie, w którym ogłosił, że zawiesza protest. To efekt porozumienia, jakie w imieniu Komitetu w środę 22 września podpisał Piotr Dymon. W piśmie wyjaśniana jest kwestia dodatku wyjazdowego, ale również ratowników z SOR-ów i transportu medycznego.

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych wydał oświadczenie. Koniec protestu. Fot. PAP/Tomasz Gzel
  • Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych opublikował na Facebooku oświadczenie, w którym odnosi się do porozumienia z resortem zdrowia
  • Chodzi o porozumienie, jakie podpisał Piotr Dymon w imieniu Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych
  • Na mocy porozumienia do wynagrodzenia ratownika medycznego zostanie włączony dodatek 30 proc. Stawka 40zł jest stawką bazową gwarantującą minimalny poziom wynagrodzenia ratownika medycznego

Część ratowników dogadała się z Ministerstwem Zdrowia

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie w sprawie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego.

- Porozumienie zostało podpisane przez Piotra Dymona "przy pełnym wsparciu osób uczestniczących w negocjacjach, jak i przewodniczących związków zawodowych wchodzących w skład komitetu protestacyjnego ratowników medycznych" - to fragment pisma. Na jego końcu jest informacja, że komitet zawiesza swój protest.

Wcześniej jest m.in. wyjaśnienie w sprawie dodatków dla ratowników, postulatów, których porozumienie nie objęło, a także dotyczące ratowników z SOR-ów.

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych o dodatkach dla ratowników

- Wypracowany w negocjacjach 30 proc. dodatek, tyczy się WSZYSTKICH pracowników medycznych z ZRM tj. ratowników medycznych, pielęgniarek oraz lekarzy. Stawka 40zł jest stawką BAZOWĄ gwarantującą MINIMALNY poziom wynagrodzenia ratownika medycznego. Tym samym ucina wszelkie możliwości stosowania rażąco niskich stawek za godzinę pracy ratownika medycznego – informuje Komitet w oświadczeniu.

Jak wskazuje „do tej stawki zostaje włączony (doliczony) dodatek w wysokości 30% oraz dodatki funkcyjne, obecnie funkcjonujące w podmiocie leczniczym”.

- W podmiotach, gdzie funkcjonuje 30% dodatek „obok”, należy najpierw wciągnąć go do podstawy wynagrodzenia a następnie doliczyć dodatek 30% wynikający z porozumienia – tłumaczy.

Jak czytamy w piśmie rozmowy z Ministerstwem Zdrowia nie tyczyły się kierunku rozwoju Państwowego Ratownictwa Medycznego, gdyż takie rozmowy trwają równolegle w zespołach roboczych.

"Prace nad ustawą o PRM i zawodzie ratownika nie zostały wstrzymane"

- Prace nad ustawą o PRM oraz zawodzie ratownika medycznego i samorządzie, nie zostały wstrzymane a deklaracje MZ zdrowia dotyczące wdrożenia ww. aktów prawnych pozostają aktualne. Aktualne pozostają również prace w komisji trójstronnej, dotyczące wyodrębnienia zawodu ratownika medycznego z grupy innych zawodów medycznych – informuje Komitet Protestacyjny.

I dodaje: „przedmiotem rozmów nie były regulacje wynagrodzeń ratowników medycznych pracujących w SOR czy transporcie medycznym, gdyż osoby obecne na spotkaniu nie były reprezentatywne dla ww. grup pracowników. Rozmowy dotyczące tych grup zawodowych zostaną podjęte niezwłocznie z udziałem kompetentnych przedstawicieli stron podlegających regulacji”.

Kim jest Piotr Dymon? Sprawdziliśmy: To on dogadał się z MZ. "Od wczoraj nie jestem najbardziej lubianym ratownikiem. Trudno"

Sprawdź: Niedzielski o porozumieniu z ratownikami: nie będzie problemów z obsadą karetek

Co dokładnie objęło porozumienie ratowników z resortem?

Przypomnijmy porozumienie zawarte 21 września pomiędzy Ministrem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ zakłada:

1. Minister zdrowia zobowiązuje się do zwiększenia od 1 października bieżącego roku budżetu na zadania ZRM. Środki na zadania ZRM będą obejmowały nakłady:

- Wynikające ze zwiększonej wyceny ryczałtu dobowego ZRM dokonanej przez AOTMiT

- Niezbędne do pokrycia kosztów dodatku wyjazdowego, o którym mowa w pkt. 

2. Pracodawcy zobowiązują się do wypłaty od dnia 1 października br. Członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowe stawki w przypadku umów cywilno-prawnych.

3. Pracodawcy zobowiązują się do włączenia do podstawy wynagrodzenia dodatku wyjazdowego wraz z uwzględnieniem pochodnych, obowiązującego przed dniem podpisania niniejszego porozumienia w danej jednostce (dysponenta ZRM)

4. Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego dodatku wjazdowego, o którym mowa w pkt 2.

5. Pracodawcy zobowiązują się do zapewnienia dla pracowników wykonujących zawód medyczny w ZRM, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. Wskazana stawka obejmuje dodatek za pracę w zespołach dwuosobowych; nie obejmuje dodatków: wyjazdowego o którym mowa w punkcie 2. oraz innych dodatków funkcyjnych wynikających z umów cywilnoprawnych.

6. Pracodawcy zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia dialogu ze środowiskiem ratowników medycznych i wypracowania rozwiązań akceptowalnych dla obu stron, zapewniających prawidłowe działanie ZRM.

7. Komitet protestacyjny ratowników medycznych zobowiązuje się do zaprzestania akcji protestacyjnej z dniem podpisania niniejszego porozumienia.

Dokument podpisali wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Piotr Dymon z Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego.

Część ratowników nie zgadza o się na warunki porozumienia. Walka trwa?

Przypomnijmy, że porozumienie, jakie podpisał Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Ratowników Medycznych, mocno podzieliła środowisko.

Część ratowników, zwłaszcza ci protestujący w Białym Miasteczku, oświadczyło, że nie akceptuje tego porozumienia. Do sprawy odniósł się zresztą w dniu podpisania dokumentu Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia:

- Protest ratowników trwa nadal! Na dzisiejszym spotkaniu trójstronnym porozumienie podpisał tylko jeden ze związków zrzeszających jedynie część środowiska ratowniczego - Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych. Pozostali reprezentanci wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji, które nie spełniają postulatów środowiska ratowników medycznych - poinformował Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia.

 

Adam Niedzielski: nie będzie problemów z obsadą karetek 

W sprawie głos zabrali również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia na zwołanej w środę, 22 września, konferencji prasowej.

- Dyskutowaliśmy o tym, że zmiany ustawowe w systemie ratownictwa medycznego są konieczne - zaznaczył szef resortu.

- To już jest trzecie porozumienie z komitetem protestacyjnym ratowników medycznych. Wypracowaliśmy kompromis. W porozumieniu zawarliśmy tzw. dodatek wyjazdowy w wysokości 30 proc. Dotyczy on pracowników nie tylko na umowach o pracę, ale także pracowników na umowach cywilno-prawnych - podsumował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Ponadto także zostało to zagwarantowane i pracodawcy się zobowiązują, że pracownik, który jest zatrudniony na umowę nie może zarabiać mniej niż 40 zł na godzinę. Oprócz tego, w porozumieniu zostało zawarte, że komitet protestacyjny ratowników medycznych zaprzestaje udziału w dalszych protestach - dodał Kraska.

Również w środę temat komentował Wojciech Andrusiewicz rzecznik Ministerstwa Zdrowia. 

- Rozmowy z ratownikami dotyczyły zarówno finansowania systemu ratownictwa medycznego, jak i nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym, a także m.in. powołania samorządu. W rozmowach stronę ratowników reprezentował nie kto inny, jak przewodniczący komitetu protestacyjnego, komitetu, który zrzeszał ponad 5 tys. ratowników medycznych na 15 tys. wszystkich ratowników w systemie ZRM, czyli zespołów ratownictwa medycznego - wskazał rzecznik MZ.

Dodał, że "jeżeli dzisiaj ktoś ze strony ratowników w białym miasteczku wypowiada się, że porozumienie go nie satysfakcjonuje, to on ma pytanie, jaką organizację reprezentuje, jak liczną, by móc zarzucać komitetowi protestacyjnemu, że jest niereprezentatywny".

Burza wokół porozumienia części ratowników z MZ. "Protest trwa, niczego nie podpisaliśmy"

Rzecznik MZ: "My nie wiemy, kogo reprezentują ratownicy w białym miasteczku"

Czego wcześniej domagali się ratownicy?

Jeszcze w czerwcu tego roku ratownicy medyczni oczekiwali:

  • podniesienia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę dodatku MZ, czyli o 1200 zł brutto do podstawy, do wysokości współczynnika co najmniej 0,95 dla wszystkich ratowników zatrudnionych na umowie o pracę (w jednostkach finansowanych ze środków publicznych), z równoczesnym zapewnieniem wzrostu stawek dla ratowników na umowach innych, zgodnie ze stawką godzinową zapewnioną ratownikowi medycznemu zatrudnionemu na umowie o pracę;
  • wprowadzenia do tabeli współczynników osobnego punktu Ratownik medyczny ze współczynnikiem 1,05 do końca 2021 roku;
  • wprowadzenia ustawy o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych;
  • rozpoczęcia nowelizacji Ustawy o systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Piotr Dymon: bez płacowego porozumienia z ratownikami, karetki będą puste

Jest nowa wycena dobokaretki. Zacznie obowiązywać od 1 października

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum