KG/Rynek Zdrowia | 09-07-2019 18:10

Ratownicy medyczni: korporacja pielęgniarska podważa nasze kompetencje

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych po raz kolejny godzi w dobre imię zawodu ratownika medycznego - wskazuje Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, odwołując się do stanowiska NIPiP do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Wystarczy już tej dyskredytacji naszego zawodu przez inne grupy zawodowe, w których prym wiedzie właśnie korporacja pielęgniarek i położnych - grzmią ratownicy medyczni. Fot. Piotr Waniorek/PTWP

Ratownicy medyczni solą w oku dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych !? – pytają ratownicy medyczni z PTRM na swojej stronie internetowej. 

''Wystarczy już tej dyskredytacji naszego zawodu przez inne grupy zawodowe, w których prym wiedzie właśnie korporacja pielęgniarek i położnych. Musimy jako całe środowisko ratowników medycznych przeciwstawić się panicznej agresji Zarządu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wobec ratowników medycznych. Jak zauważamy od jakiegoś czasu, podczas prac legislacyjnych nad aktami prawnymi regulującymi zawód ratownika medycznego i jego kompetencje, najbardziej blokuje nasz rozwój zawodowy to środowisko'' - dodają.

Czytaj też: NIPiP przeciwna ratownikom medycznym na stanowisku pielęgniarki oddziałowej SOR

Nie zgadzają się z opinią, że ratownicy medyczni nie mają kompetencji m.in. do zarządzania.

''Właśnie to ratownicy medyczni, którzy zmuszeni bezsensowną organizacją kształcenia są zmuszeni do podejmowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunkach związanych ze zdrowiem publicznym czy zarządzaniem, nabywają odpowiednie kompetencje i są predysponowani co najmniej na tym samym poziomie jak pielęgniarki do zarządzania zespołami osób'' - pisze PTRM.

Informują, że podjęli rozmowy z środowiskiem organizacji społecznych i związkowych, by ''uznać za priorytet zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na podniesienie prestiżu zawodu ratownika medycznego i wyhamowaniu zmiany zawodu na pielęgniarzy''.

''Tworząc system ratownictwa, jak również powołując zawód ratownika medycznego został on uplasowany wysoko w hierarchii zawodów medycznych. W drodze zmian legislacyjnych obserwujemy umocnienie naszego zawodu, co jest podyktowane zwiększeniem doświadczenia i dobrymi podstawami kształcenia. Stąd nie możemy godzić się na takie wypowiedzi, które dyskredytują nasz zawód'' - podsumowuje Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.