Ratownicy medyczni chcą mieć swojego konsultanta krajowego. Projekt ustawy tego nie przewiduje

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia29 listopada 2021 06:21

Ratownictwo medyczne. Rynek Zdrowia dotarł do najnowszej wersji projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Nie ma w nim mowy o powołaniu konsultanta krajowego w dziedzinie ratownictwa medycznego. O utworzenie takiej funkcji mocno zabiega część środowiska ratowników medycznych.

Ratownicy medyczni chcą mieć ustawę o swoim zawodzie FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne
 • Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych wkrótce zostanie skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów
 • Rząd zajmie się tym projektem w grudniu, natomiast w styczniu 2022 r. dokument ma trafić do Sejmu
 • Cieszy fakt, że w ogóle trwają prace nad projektem ustawy, która od dawna jest bardzo potrzebna - mówi dr Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
 • Chcemy, aby ratownicy medyczni mieli możliwość rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie specjalizacji i to nie tylko tej, o której ostatnio tak głośno, czyli asysty chirurgicznej lekarza - zaznacza prezes PTRM

Sprawdź: Paraliż SOR w SPSK4. Lekarze, ratownicy i pielęgniarki na zwolnieniach

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego w styczniu 2022 r. ma trafić do Sejmu

Jak dowiedział się Rynek Zdrowia, najnowsza wersja projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych (z datą 24 listopada 2021 r.) wkrótce skierowana zostanie do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że w październiku wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiadał, że rząd zajmie się tym projektem w grudniu, natomiast w styczniu 2022 r. projekt ma trafić do Sejmu.

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego będzie określać, między innymi:

 • Zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego
 • Zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego
 • Zasady organizacji i działania samorządu ratowników medycznych
 • Zasady odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych
 • Zasady i organizację kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Czytaj również: Nowa tabela płac w ochronie zdrowia. Podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników

Zarobki ratowników medycznych w górę. MZ zapowiedział podwyżki i pokazał nową tabelę płac

Konsultant krajowy w dziedzinie ratownictwa medycznego. Spór z Ministerstwem Zdrowia

- Jeśli chodzi o projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, to w tej kwestii nadal trwają dyskusje. W listopadzie otrzymaliśmy już dwie wersje tego dokumentu. Ostatni jest datowany na 24 listopada 2021 r. - mówi nam dr Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM).

- Obecnie dokonujemy analizy zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zapisów tej ustawy. Bardzo zależy nam na umożliwieniu ratownikom medycznym kształcenia na studiach II stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. Poza tym chcemy, aby była możliwość rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie specjalizacji i to nie tylko tej, o której ostatnio tak głośno, czyli asysty chirurgicznej lekarza - podkreśla dr Madowicz.

- Bardzo istotną kwestią jest brak funkcji konsultanta krajowego w ratownictwie medycznym. Jest to obecnie punkt sporu z Ministerstwem Zdrowia. My bardzo mocno postulujemy, że potrzebujemy takiego wsparcia merytorycznego. Resort zdrowia argumentuje, że konsultanci są powoływani tylko dla specjalizacji medycznych - tłumaczy dr Madowicz.

- Przy czym nie należy tego mylić z istniejącą funkcją konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej, który nie ma żadnego ustawowego przełożenia na pracę ratowników medycznych. Zakres jego kompetencji obejmuje formalnie jedynie lekarzy ze specjalizacją medycyny ratunkowej - zastrzegał dr Madowicz we wcześniejszej rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

- Uważamy, że powołanie konsultanta dla ratownictwa medycznego, to tylko kwestia odpowiedniej konstrukcji przepisów i o to będziemy bardzo stanowczo zabiegać. Oczywiście cieszy fakt, że w ogóle trwają prace nad projektem ustawy, która od dawna jest bardzo potrzebna - przyznaje prezes PTRM.

Ustawiczny rozwój zawodowy, urlop szkoleniowy i "chirurgiczna asysta lekarza"

Zgodnie z projektem ustawy, ratownik medyczny ma prawo do uzyskania dodatkowej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w ramach kształcenia podyplomowego w:

 • Szkoleniu specjalizacyjnym
 • Kursach kwalifikacyjnych

- Ratownik medyczny posiadający co najmniej tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (...), może przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie "chirurgiczna asysta lekarza", pod warunkiem wystawienia przez podmiot leczniczy zaświadczenia potwierdzającego zapotrzebowanie w tym podmiocie leczniczym na ratowników medycznych posiadających tą specjalizację - zapisano w nowym projekcie.

- Ratownikowi medycznemu realizującemu ustawiczny rozwój zawodowy przysługuje, na jego wniosek, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu szkoleniowego jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą. Ratownik medyczny ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych - czytamy w projekcie ustawy.

Czytaj też: Ustawa o zawodzie ratownika ma trafić do Sejmu w 2022 roku

Ratownicy medyczni coraz mocniej domagają się dodatków covidowych. Przekonają ministra?

Samorząd ratowników medycznych

Projekt przewiduje, że ratownicy medyczni będą "zorganizowani na zasadach samorządu zawodowego". Ważniejsze zasady jego funkcjonowania zawarte w projekcie ustawy:

 • Przynależność ratowników medycznych do samorządu jest obowiązkowa
 • Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega wyłącznie przepisom prawa
 • Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Ratowników Medycznych
 • Krajową Izbę Ratowników Medycznych tworzą ratownicy medyczni wpisani do rejestru ratowników medycznych
 • Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje minister zdrowia w zakresie i formach określonych ustawą.

Najważniejsze zadania Krajowej Izby Ratowników Medycznych:

 • Sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego
 • Ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie
 • Przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych uzyskanych w państwach członkowskich na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu
 • Prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych
 • Prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego
 • Działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych
 • Udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym
 • Prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru ratowników medycznych tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód
 • Nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez NFZ i wojewodów, w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) zawód ratownika medycznego wykonuje w Polsce około 19,8 tys. osób. Ratownicy medyczni w większości zatrudnieni są w jednostkach systemu PRM w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa medycznego.

Czytaj też:

Powstanie roboczy zespół ds. jakości w ratownictwie medycznym. Wiemy, czym będzie się zajmował

Ratownictwo medyczne. Ruszają prace zespołu MZ. Czego oczekują ratownicy? Lista jest długa

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum