Raport RPP o problemach zgłaszanych przez pacjentów za pośrednictwem infolinii

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 24 stycznia 2019 13:30

Zespół ekspertów pod kierunkiem Bartłomieja Chmielowca opracował i zaprezentował raport, będący podsumowaniem ostatnich 4 lat funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta.

Raport RPP o problemach zgłaszanych przez pacjentów za pośrednictwem infolinii
Fot. Archiwum

Dokument identyfikuje obszary, w których może dochodzić do naruszenia praw pacjentów i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz określa elementy systemu ochrony zdrowia, wymagające dalszej poprawy i zmian na korzyść pacjentów.

Od 10 lat u Rzecznika Praw Pacjenta funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia, której celem jest wsparcie pacjentów, udzielanie informacji, wskazanie możliwości rozwiązania pojawiających się problemów oraz szeroko rozumianej edukacji. W latach 2015-18 eksperci dyżurujący na infolinii odebrali przeszło 199 640 połączeń.

Spośród wszystkich rodzajów świadczeń udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego najwięcej zgłoszeń na infolinię dotyczy: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej, stomatologii i rehabilitacji leczniczej. Obszary te stanowią 90 proc. wszystkich zgłoszeń w omawianym okresie.

Najczęściej pojawiająca się tematyka telefonicznych zgłoszeń, kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta w latach 2015-18 dotyczyła leczenia szpitalnego (ok. 34 proc. wszystkich zgłoszeń). Dotyczyły one m.in. długiego czasu oczekiwania na uzyskanie świadczenia zdrowotnego, braku skuteczności leczenia, zastrzeżeń do procesu leczniczo-diagnostycznego oraz warunków sanitarnych.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej problemy dotyczyły m.in. dostępu do lekarza specjalisty, w tym długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia; problemy z dostępem do badań diagnostycznych, w tym z zastosowaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - ok. 22 proc. wszystkich zgłoszeń.

W podstawowej opiece zdrowotnej to m.in. brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w dniu zgłoszenia, odmowa rejestracji na wizytę w późniejszym terminie oraz odmowa wizyty w domu pacjenta - ok. 17 proc. wszystkich zgłoszeń.

Więcej: www.rpp.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum