Rakotwórczy tlenek etylenu w suplementach diety. Całe ich serie są wycofywane

Autor: oprac. LJ • Źródło: GIS, PZH/Rynek Zdrowia29 października 2021 08:25

W żywności sprowadzanej do Unii Europejskiej wykrywany jest tlenek etylenu. To mutagenny, rakotwórczy związek, który działa też szkodliwie na rozrodczość.

Sanepid ostrzega - rakotwórczy, mutagenny tlenek etylenu w suplementach diety (fot. LJ)
  • Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenia dotyczące żywności - tu suplementów diety, w których składzie wykryto tlenek etylenu
  • Od września 2020 r. w unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) zamieszczono już ponad 600 powiadomień związanych z obecnością tlenku etylenu w żywności
  • Tlenek etylenu jest substancją mutagenną, rakotwórczą i działającą szkodliwie na rozrodczość

W ostatnich dniach Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenia dotyczące zanieczyszczonej żywności tlenkiem etylenu. Skutkuje to wycofywaniem partii skażonych produktów.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

GIS był informowany o zanieczyszczeniach poszczególnych partii poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) lub bezpośrednio przez wytwórców.

Produkty podlegające wycofaniu:

Produkt: Innovit Vitamin D
Numer artykułu: 3003239
Kod kreskowy: 5000453122774
Numer serii: 258899
Data minimalnej trwałości: 02/2023

Nazwa produktu: OstroVit Appetite control 60 kapsułek
Numer partii: 6APE001
Data minimalnej trwałości: 26.05.2023
Producent: FITNESS TRADING Robert Szulborski, ul. Sitarska 16, 18-300 Zambrów

Nazwa produktu: Redox Hardcore
Data minimalnej trwałości: 11.2022, Numer partii: 190220
Data minimalnej trwałości: 04.2023, Numer partii: 041221

Nazwa produktu: L-Carnitine HCA Plus (50 kaps.)
Data minimalnej trwałości/ numer partii: 03 08.2022/1, 27.10.2022/1, 30.11.2022/1, 16.02.2023/1, 15.03.2023/1

Nazwa produktu: Machine Man Burner (120 kaps.)
Data minimalnej trwałości/ numer partii: 06.10.2022/1, 01.12.2022/1, 18.02.2023

Nazwa produktu: Thermo Shape 2.0 (90 kaps.)
Data minimalnej trwałości/ numer partii: 14.08.2022/1, 22.10.2022/1, 22.12.2022/1, 09.02.2023/1, 23.03.2023/2, 20.04.2023/2

Nazwa produktu: Thermo Shape 2.0 (180 kaps.)
Data minimalnej trwałości/ numer partii: 02 09 2022/1, 26.11.2022/1, 23.03.2023/1, 20.04.2023/1, 26.05.2023/2

Nazwa produktu: Thermo Shape Pro (60 kaps.)
Data minimalnej trwałości/ numer partii: 05.11.2022/1, 20.04.2023/1

Szkodliwy tlenek etylenu

Jak informuje Państwowy Zakład Higieny, od września 2020 r. w unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) zamieszczono już ponad 600 powiadomień związanych z obecnością tlenku etylenu w żywności.

Dostępne dane pozwalają domniemać, że tlenek etylenu jest najprawdopodobniej wykorzystywany w państwach trzecich (bardzo często w Indiach) w celu eliminacji patogenów takich jak pałeczki Salmonella, których obecność skutkowałaby niedopuszczeniem produktu do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Organizacje takie jak Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA), Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) czy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) klasyfikują tlenek etylenu jako substancję mutagenną, rakotwórczą i działającą szkodliwie na rozrodczość.

Ze względu na silne właściwości alkilujące działa genotoksycznie (tj. wchodzi w reakcję z DNA, co obserwowano u zwierząt doświadczalnych) i mutagennie (wywołuje trwałe i dziedziczone zmiany w genotypie komórki) powodując powstawanie nowotworów.

Z tego powodu już 30 na terenie UE nie można stosować tlenku etylenu jako substancji czynnej środków ochrony roślin, a tym bardziej żywności.

Obowiązujące wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) tego związku we wszystkich produktach spożywczych ustanowiono na poziomie odpowiadającym granicy oznaczalności (jest to tzw. „techniczne zero”).

GIS ostrzega przed ETO. Tlenek etylenu był stosowany do sterylizacji sezamu

GIS ostrzega: suplementy diety zanieczyszczone tlenkiem etylenu

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum