Marzena Sygut/Rynek Zdrowia | 13-02-2017 14:14

Radziwiłł: listę szpitali, które trafią do sieci, poznamy być może już w marcu

Na funkcjonowanie tzw. sieć szpitali, czyli system państwowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) trafi 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne - mówił w poniedziałek (13 lutego) minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas spotkania dla dziennikarzy.

Sieć szpitali ma pozwolić zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwić lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Fot. PTWP

Minister Radziwiłł podkreślił, że obecnie na szpitalnictwo przeznaczane jest 29,52 mld. zł ( budżet na 2015 r.). Z tej kwoty nominalnie do sieci szpitali trafi 26,86 mld zł a na kontraktowanie zostanie przeznaczonych 2,66 mld zł. Listę szpitali, które trafią do sieci,  być może poznamy już w marcu.

Minister przypomniał, że PSZ utworzą szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia. Jednocześnie podkreślił, że zamysłem tworzenia sieci szpitali jest poprawa organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale i przychodnie przyszpitalne, a także poprawa dostępu pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Sieć szpitali dodatkowo pozwoli zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwi lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Konstanty Radziwiłł przypomniał również, że w ramach PSZ zostanie wyodrębnionych siedem poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą włączenia będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń. Zasady kwalifikacji zostaną szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym.

W sieci szpitali znajdą się trzy podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego: szpitale stopnia I, II i III oraz cztery specjalistyczne poziomy zabezpieczenia zdrowotnego: szpital pediatryczny, onkologiczny, pulmonologiczny i ogólnopolski.

Świadczenia opieki zdrowotnej nie należące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowanie konkursowe, w którym będą mogli brać udział świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ.