znin.naszemiasto.pl, RZ/Rynek Zdrowia | 01-03-2021 11:39

Radni boją się, że szpital utraci status placówki powiatowej

Starosta powiatu żnińskiego Zbigniew Jaszczuk boi się, że szpital w Żninie straci status powiatowego. Jak mówił w czasie posiedzenia rady powiatu, będzie próba przejęcia szpitali przez inne jednostki organizacyjne. Podobne nastroje panują wśród wielu samorządowców.

Pałuckie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Żninie. FOT. szpitalznin.pl

W reakcji na plany Ministerstwa Zdrowia dotyczące restrukturyzacji podmiotów leczniczych realizujących świadczenia szpitalne, żnińscy radni zobowiązali Zarząd Powiatu w Żninie do przekazania stanowiska prezesowi rady ministrów, ministrowi zdrowia oraz senatorom i posłom z województwa kujawsko-pomorskiego.

W stanowisku radnych czytamy  m.in., że "Rada Powiatu wyraża stanowczy sprzeciw wobec przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązań legislacyjnych zmierzających do centralizacji zarządzania oraz restrukturyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie świadczeń szpitalnych, a w szczególności przekształceń właścicielskich".

System ochrony zdrowia w Polsce - pisze Rada Powiatu w Żninie - wymaga naprawy, ale nie może ona odbywać się z pominięciem głosu przedstawicieli samorządów powiatowych zarządzających szpitalami.

Czytaj także: MZ przekłada termin przygotowania założeń ustawy rewolucjonizującej szpitalnictwo

Przypomnijmy, że zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia, termin na przygotowanie założeń ustawy przez zespół do spraw rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych został przełożony z 28 lutego na 31 marca.

Wspomniany zespół ma za zadanie przygotować założenia rozwiązań między innymi dotyczących restrukturyzacji publicznych szpital w ośmiu obszarach restrukturyzacji szpitali, w tym ich zobowiązań, przekształceń właścicielskich,
konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale.

Zdaniem wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego rosnące zadłużenie szpitali, wyniszczająca konkurencja, szczególnie o kadry, konieczność restrukturyzacji wielu placówek, wielowładztwo i brak narzędzi do współpracy i koordynacji działalności m.in. szpitali marszałkowskich i powiatowych to powody, dla których rząd przygotowuje reformę szpitalnictwa.