aotm.gov.pl/Rynek Zdrowia | 22-10-2019 13:05

Rada Przejrzystości zajmie się lekiem na niedrobnokomórkowego raka płuca

Rada Przejrzystości na posiedzeniu 28 października 2019 r. zajmie się m.in. przygotowaniem stanowiska w sprawie oceny leku IMFINZI (durvalumabum).

Fot. Archiwum

Ocena leku IMFINZI (durvalumabum) odbędzie się w ramach programu lekowego: ''Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)''.

Ponadto Rada Przejrzystości przygotuje opinie o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

-„Program profilaktyki zdrowia prokreacyjnego – diagnostyka i leczenie niepłodności dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022”.
- „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców Gminy Dobra na lata 2020-2021”.
- „Program zdrowotny dla pacjentów ze świeżo rozpoznanym schorzeniem kardiologicznym, wymagającym diagnostyki kardiologicznej w trybie przyspieszonym, skierowany do mieszkańców Gminy Dobra”.

Eksperci zaopiniują także zasadność finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku STELARA (ustekinumab) oraz wydadzą opinię w sprawie zmiany zapisów treści programu lekowego B.102 „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni” poprzez umożliwienie podania leku Spinraza (nusinersen) dooponowo przez nakłucie podpotyliczne.

Wypracują także stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych:

- „Zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 2 lata na potrzeby leczenia endodontycznego dorosłych”.
- „Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 5 lat”.
- Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, produktów leczniczych:

- CALCORT (deflazacort) we wskazaniach: dystrofia mięśniowa typu Beckera, miastenia, neuropatia nerwów obwodowych, zapalenie błony naczyniowej oczu.
- AJOVY (fremanezumab) we wskazaniu: napadowe migrenowe bóle głowy, bóle z odbicia.

Więcej: aotm.gov.pl