Rada Programowa HCC 2020: poprawa zdrowia Polaków wymaga współpracy kilku ministerstw

Autor: PW/Rynek Zdrowia • • 12 grudnia 2019 05:55

Szeroko rozumianą politykę ochrony zdrowia należy prowadzić poza bieżącym sporem politycznym oraz we współpracy wielu resortów.  Takie podejście powinno stać się wspólnym mianownikiem dla dyskusji podczas nadchodzącego Kongresu - zgodzili się uczestnicy drugiego spotkania Rady Programowej V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC).

Rada Programowa HCC 2020: poprawa zdrowia Polaków wymaga współpracy kilku ministerstw
V Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się w Międzynarodowyn Centrum Kongresowym w Katowicach ; FOT. PTWP

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbędzie 5 i 6 marca 2020 r. w Katowicach. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach kolejny raz stanie się miejscem wydarzenia, podczas którego spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący, między innymi kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, polityki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, pacjentów, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

10 grudnia, podczas drugiego spotkania Rady Programowej HCC 2020 zasiadający w tym gremium omówili roboczy program Kongresu, na który składa się ponad 50 sesji, wykładów, wywiadów, a także spotkań udziałem mieszkańców.

Spotkanie Rady Programowej HCC 2020
Spotkanie Rady Programowej HCC 2020

Zaangażowanie jednego ministerstwa to za mało
Jak zgodzili się uczestnicy kolejnego posiedzenia Rady Programowej V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, szeroko rozumianą politykę ochrony zdrowia należy prowadzić poza bieżącym sporem politycznym i takie podejście powinno stać się wspólnym mianownikiem dla dyskusji prowadzonej także podczas nadchodzącego Kongresu.

O konieczności porozumiewania się wielu ministerstw w celu poprawy zdrowia Polaków, podczas posiedzenia Rady Programowej HCC mówił prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej. - Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. To dobre rozwiązanie, chodzi jednak o to, by takie uzgodnienia i rozmowy dotyczyły nie tylko jednorazowych działań, ale stały codziennym zwyczajem i to w całym zakresie medycyny - podkreślał.

Jak zwrócił uwagę dr Jarosław Derejczyk, śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, jedno z ważnych pytań, które powinno paść podczas Kongresu brzmi: czy Polska jest przygotowana na starość? - W przypadku polityki senioralnej mamy nadal różnorodne ośrodki decyzyjne, ale brakuje mocno lidera, a może ministerialnego departamentu, w którym te kwestie, po zebraniu głosów różnych środowisk są rozstrzygane i nadzorowane - mówił.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum