Rada Ministrów zajmie się projektem uchwały "Laboratoria Przyszłości" dla szkolnej infrastruktury

Autor: oprac. JKB • Źródło: PAP30 sierpnia 2021 06:21

Stworzenie "Laboratoriów Przyszłości" jest zawarty w projekcie uchwały Rady Ministrów. Zakłada on wsparcia finansowe dla samorządów w celu m.in. utworzenia w szkołach zajęć technicznych.

W wielu szkołach powstaną finansowane zajęcia techniczne. Fot. Shutterstock
  • Projekt zakłada wsparcie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego prowadzących publiczne szkoły podstawowe na rozwój infrastruktury z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  • Dzięki finansowemu wsparciu, znaczna część uczniów zyska dostęp do wyposażenia ułatwiającego zajęcia techniczne
  • Planowany termin przyjęcia projektu uchwały "Laboratoria Przyszłości" przez rząd to III kwartał 2021 roku

Najważniejsze cele projektu

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań dla jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

Celem projektu jest udzielenie wsparcia na inwestycyjne zadania jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej na rozwijanie szkolnej infrastruktury z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcie finansowe udzielane na rozwijanie szkolnej infrastruktury szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego, określą odrębne przepisy.

- Dzięki realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, znaczna część populacji uczniów szkół podstawowych zyska dostęp do wyposażonego zaplecza umożlwiającego realizację zajęć technicznych - wskazano w opisie projektu.

Jak zaznaczono, pozyskane wyposażenie będzie możliwe do wykorzystania nie tylko na lekcjach techniki. Katalog wyposażenia będzie bowiem tak dobrany, żeby znajdował zastosowanie także na innych zajęciach oraz w aktywnościach pozalekcyjnych uczniów, takich jak np. koła zainteresowań, projekty uczniowskie.

Szacowane zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla samorządów wynosi około 960 mln zł. Maksymalna wysokość wsparcia dla każdej szkoły będzie uzależniona od liczby uczniów w danej szkole. Organy prowadzące szkoły będą obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., z tym, że w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r., mogą wydatkować maksymalnie 40 proc. otrzymanego wsparcia.

Modernizacja szkolnej infrastruktury

Projekt uchwały Rady Ministrów stanowi wykonanie upoważnienia z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Polski system oświaty zauważa potrzebę przygotowania i wyposażenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia przez szkoły zajęć z wykorzystaniem umiejętności manualnych. Uczniowie przyswajają podczas nich wiedzę pozwalającą im wykonywać w przyszłości proste prace manualne przydatne w życiu codziennym, rozumieć procesy techniczne i inżynieryjne oraz lepiej przyswajać wiedzę z przedmiotów pokrewnych. Uczniowie zyskują możliwość lepszego poznania procesów związanych z techniką, co pozwala im w przyszłości brać udział w odpowiednich zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, a w przyszłości rozważyć karierę w zawodach wymagających wysokiego poziomu kreatywności i wiedzy technicznej - czytamy w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

- Szczególnie pandemia COVID-19 uwidoczniła konieczność przyspieszenia procesów modernizacyjnych i innowacyjnych w polskiej gospodarce, co wiąże się z inwestycjami w rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych - zaznaczono.

Wskazano, że rozwijanie tych umiejętności wymaga jednak odpowiedniego zaplecza. "Obecnie, wiele szkół mierzy się z ograniczeniami sprzętowymi, co utrudnia kształtowanie u uczniów umiejętności praktycznych i kreatywnego myślenia. Jednocześnie wiele organów prowadzących szkoły znajduje się w trudnej sytuacji finansowej wywołanej przez pandemię COVID-19. Oznacza to, że Rada Ministrów musi przyjąć wiodącą rolę w zapewnianiu wsparcia finansowego dla organów prowadzących szkoły, niezbędnego dla realizacji działań w tym zakresie przez szkoły"

Przypomniano także, że "Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie" zakłada m.in. upowszechnianie istniejących oraz opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań na rzecz rozwoju umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Strategia wskazuje w tym zakresie na potrzebę popularyzacji nauk ścisłych oraz nauk inżynieryjno-technicznych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym zapewnienia odpowiedniego zaplecza szkołom.

Jak podano planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2021 r. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum