RPP: rodziny alkoholików nie są objęte bezpłatną terapią

Autor: RPP, BM/Rynek Zdrowia • • 11 maja 2015 09:51

Członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu są wykluczeni z bezpłatnej terapii - zaalarmował ministra zdrowia rzecznik praw pacjenta. Resort zareagował.

RPP: rodziny alkoholików nie są objęte bezpłatną terapią

- Rzecznik Praw Pacjenta zauważając problem uprawnień do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki członków rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną oraz sposobu finansowania tych świadczeń wystąpił w tej sprawie do Ministra Zdrowia - informuje biuro prasowe Rzecznika Praw Pacjenta.

Do RPP zgłaszają się rodziny alkoholików, którym placówki medyczno-terapeutyczne odmawiają prawa do bezpłatnej terapii i rehabilitacji.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  przewiduje, że członkowie rodziny osoby uzależnionej dotknięci następstwami nadużywania przez nią alkoholu, mają prawo do terapii w placówkach medycznych zajmujących się leczeniem odwykowym oraz w wojewódzkich ośrodkach terapii uzależnień. Lecznice nie powinni pobierać opłat od rodziny.

Natomiast ustawa o świadczeniach zdrowotnych, regulująca zasady udzielania usług medycznych mówi, że do bezpłatnego korzystania ze świadczeń w zakresie uzależnień mają prawo jedynie alkoholicy.

- Rzecznik Praw Pacjenta zauważył w przepisach brak określenia uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego członkom rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną, które to świadczenia przysługują im bezpłatnie - wyjaśniają w biurze prasowym RPP.

Krystyna Barbara Kozłowska zwróciła się do Ministra Zdrowia o przedstawienie stanowiska w tej sprawie i podjęcie stosownych działań legislacyjnych w tym zakresie.

Minister Zdrowia przyznał, iż przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pomijają osoby, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Minister Zdrowia zaznaczył również, że intencją ustawodawcy formułującego treść ww. ustawy było zapewnianie dostępu do nieodpłatnej pomocy w zakresie redukowania skutków problemów alkoholowych doświadczanych przez członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu, co jest istotnym elementem prorodzinnej polityki antyalkoholowej.

Minister poinformował również, że zostaną podjęte działania legislacyjne mające na celu rozważnie możliwości zapewnienia członkom rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną bezpłatnych świadczeń zdrowotnych we właściwym zakresie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum