RPP o świadczeniach zdrowotnych dla nieubezpieczonych kobiet w ciąży

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 13 października 2015 13:24

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę na problem pacjentek w okresie ciąży, porodu lub połogu, którym niejednokrotnie odmówiono dostępu do świadczeń zdrowotnych ze względu na brak ubezpieczenia zdrowotnego i przypomina o prawach, jakie przysługują pacjentkom w takiej sytuacji.

RPP o świadczeniach zdrowotnych dla nieubezpieczonych kobiet w ciąży
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Każda kobieta w ciąży oraz w okresie porodu i połogu, posiadająca obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu i zamieszkująca na terenie Polski ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Takie prawo przysługuje również pacjentkom nieubezpieczonym.

Kobiety w ciąży mają prawo do wyjątkowej troski w ramach świadczonej opieki zdrowotnej. Art. 68 ust. 3 Konstytucji stanowi, że państwo ma obowiązek objęcia szczególną opieką zdrowotną dzieci do 18. roku życia, kobiety w ciąży, w okresie połogu, osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku.

Zapis ten konkretyzuje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tą ustawą uprawnienie kobiety w ciąży do bezpłatnej opieki zdrowotnej trwa przez cały okres ciąży do zakończenia połogu, czyli przez 6 tygodni od dnia porodu.

Osoba korzystająca z tego prawa powinna okazać dokument potwierdzający tożsamość
i obywatelstwo, np. dowód osobisty lub podać numer PESEL, a także złożyć stosowne oświadczenie o braku ubezpieczenia w placówce ochrony zdrowia.

Kobieta ciężarna ma również prawo do przeprowadzenia badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40. roku życia oraz do profilaktyki stomatologicznej.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNERZY SERWISU
    partner serwisu
    partner serwisu

    Najnowsze